Header Reklam

Uluslararası Afet Yönetimi Konferansı Düzenlendi

05 Haziran 2004 Dergi: Haziran-2004

Avrupa Müşavir Mühendis Birlikleri Federasyonu (EFCA)’nun Türkiye resmi temsilcisi  Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin, İstanbul’da organize edilmesini sağladığı EFCA 2004  Genel Kurul toplantısı, konferans öncesi  22-23 Mayıs 2004 tarihlerinde yapıldı. Türk Müşavir Mühendisler Mimarlar Birliği evsahipliğinde düzenlenen ‘Afet Yönetimi; İnsan Yapısı ve Doğal Felaketlerin Önlenmesi, Yıkımların Yeniden İnşası ve İyileştirmesi için Mühendislik Çözümleri’  konulu uluslararası konferans 24 Mayıs 2004 tarihinde Ceylan İntercontinental’de gerçekleştirildi. Açılışta, , Türk MMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) Başkanı Raşit Ünüvar, , EFCA (Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu) Başkanı Martin Güldner, FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu)Başkanı Richard Kell, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarında; doğal afetler (depremler, taşkınlar ve yer kaymaları), insan yapısı afetler (savaş, terörizm, kazalar) ele alındı.  Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından Kobe depremi, ikiz kulelerin yıkılışı, İstanbul deprem  master planı, Hollanda deneyimi ve bir metropol olarak İstanbul’un potansiyel afetlerle yüz yüze olması gibi konularda tebliğler  sunuldu. Türk Müşavir Mühendisler Mimarlar Birliği Başkanı Raşit  Ünüvar ve Başkan Yardımcısı A.Erkan  Şahmalı’nın  ev sahipliğinde yapılacak, genel kurul ve konferansa EFCA ve FIDIC üyesi birlik ve firma temsilcileriyle, Türk inşaat sektörünün ileri gelenleri katıldı. ABD’den konuşmacı olarak katılan; Prof. Dr. Oral Büyüköztürk (Massachusetts Instıtute of Teknology-MIT’de öğretim üyesi) 11 Eylül’de NY’ta ikiz kulelerin yıkılışının; nedenleri, sonuçları ve etkileri ile ilgili bir konuşma yaptı. Japonya Kobe Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Doç. Dr. K.Ohniski; 1995 yılında meydana gelen Kobe depremini, sonrasındaki kurtarma ve iyileştirme çalışmalarıyla, sivil toplum örgütlerinin katılımı ve çalışmaları konusunda bir sunum yaptı.