Slider Altına

TÜYAK “Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompa Onayları ve Yangın Pompalarının İşletme, Bakım Prosedürleri” Semineri Yapıldı

16 Şubat 2019

TÜYAK'ın “Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompa Onayları ve Yangın Pompalarının İşletme, Bakım Prosedürleri” konulu eğitim semineri, 16 Şubat 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Oteli’nde yapıldı.  TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı / Yangından Korunma Derneği tarafından düzenlenen seminerin oturum başkanlığını Prof.Dr.Mete Şen yaptı. “Yangın Pompası ve Pompa Pano onaylarının VDS, FM ve UL Standartları Açısından Karşılaştırılması” başlıklı sunumunda KSB Pompa firmasından Burhan Kaygusuz, yangın güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazların test edilerek akredite kuruluşlar tarafından onaylı olmasının hayati önemine dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “Bu alanda uluslararası kabul gören VdS (Almanya), UL (ABD) ve ULC (Kanada) gibi test kuruluşları, VdS, NFPA, EN12845 ve TS EN12845 gibi standart belirleyen kuruluşlar veya belirlenmiş standartlar ile VdS ve FM gibi onay-sertifika veren kuruluşlar bulunmaktadır. ABD menşeili NFPA Ulusal Yangın Önleme Derneği, 1896 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yangın pompaları ve yan ekipmanlarını tanımlayan standartlar, yangın pompaları için performans kriterleri NFPA 20 kitapçığında toplanmıştır. NFPA 20’ye göre malzeme kombinasyonu; gövde GG25, çark bronz, karbon çelik mil ve yumuşak salmastra olarak tanımlanmıştır. Tuz ve diğer zararlı maddeler içeren su kaynağının yangın söndürme sistemlerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. 55 yıllık geçmişe sahip VdS, EN12845 standardı için referans olmuştur. VdS standartlarına göre pompa seçim kriterlerinde şunlar bulunuyor; pompa, kararlı bir H (Q) eğrisine sahip olmalıdır; Anma debisi (Rated – Qnom) değerinde maksimum Npsh, 4.5 m.’dir. Pompa 0 (sıfır) debi ile Anma debisi (Rated – Qnom) arasında seçilmelidir. VdS onaylı yangın pompasının malzeme özellikleri; bronz, çelik veya paslanmaz çelik çark, krom çelik mil, dökme demir gövde, mekanik veya yumuşak salmastra olarak tanımlanmıştır.

(Pchurn x 1,21) + P su deposu statik > 12 bar şeklinde hesaplanan basınç ‘sistemin dayanım basıncı’ üzerindeyse, dizel motorlu pompanın basma hattında ‘main pressure relief valve, yani aşırı basıncı tahliye vanası kullanılması gereklidir. Bu vana NFPA standartları gereği bahsedilen kriteri sağlıyorsa kullanımı zorunludur. VdS standartları gereği, bu vananın kullanımı zorunlu değildir.

Bir sigorta kuruluşu olan FM, kâr amacı güder, büyük ve özel riskleri sigortalar. Pompalarda NFPA 20’nin standartlarının özelliklerini aramakla birlikte bazı durumlarda kendi standartlarını şart koşar. NFPA standart belirler ama onay kuruluşu değildir, ama FM ürünlerin standartlara uygunluğuna onay vermektedir.FM 1311, FM 1312, FM 1313, FM 1319, FM 1370 ve FM 1371 yangın pompalarına ait FM standartlarıdır. FM 1321 ve 1323 kontrol panosuna; FM 1336 kaplinlere ve FM 1333 dizel motorlara ait FM standartlarıdır. UL güvenlik konusuna yoğunlaşan bağımsız bir ürün güvenlik belgesidir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan UL’nin 218 yangın pompalarının kontrol paneline, 448A kaplinine, 1004-5 elektrik motoruna ve 1247 dizel motoruna ait standart numaralarıdır.” Konuşmasının son bölümünde Burhan Kaygusuz, FM, UL ve VdS’nin onay gerekliliklerini karşılaştırdı.

Seminerin ikinci bölümünde Mas Pompa’dan Hüseyin Takmaz, “Yangın Pompalarının İşletme ve Bakımı” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda detaylı olarak uygulama hatalarına yer veren Takmaz, özetle şu bilgileri verdi: “Düşey düzlemde paralel sapma hatasının düzeltilmesi için şunlar yapılır; düşey sapmalar, motor ayaklarının altına gerekli kalınlıkta parçalar (Şim-Liner) koyarak yapılabilir. Eğer motor pompadan daha yüksek ise (motorun altına parça koymak mümkün değilse) önce boru bağlantıları sökülür, pompanın altına parçalar konarak pompa ekseni yükseltilir, boru bağlantıları yeniden yapılır ve bundan sonra kaplin ayarına geçilir. Kaplinin doğru ayarlanması çok önemlidir. Yanlış kaplin ayarı; titreşim ve gürültüye neden olur. Pompa yataklarında ısınmaya ve yatakların parçalanmasına yol açabilir. Pompa gereğinden fazla enerji tüketir. Motor akımının artmasıyla motorun yanmasına neden olur. Motor yatakları aşırı ısınır, pompa verimi düşer, salmastra çabuk aşınır. Ayrıca kaplinin arızalanmasına ve parçalanmasına neden olur.

Pompaların devreye alınmasında dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır: Bakım işletme kitapçığı mutlaka pompanın yanında bulunmalıdır. Pompanın şasesini konulacak yerin ve pompanın yatay düzgünlüğü, mutlaka su terazisiyle ayarlanmalıdır. Pompa şasesinin iç kısımları betonla doldurulmalıdır. Pompa montajından önce emme ve basma hatlarındaki kum, metal cüruf ve diğer pislikler iyice temizlenmelidir. Aksi takdirde pompa kilitlenebilir, mekanik salmastra arızalanabilir. Montaj ve ankrajın tesisat standartlarına uygun biçimde yapılması gerekir. Kullanılan contalar akış boru kesitinde daralma yapmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Pompayı emme ve basma kolektörlerine kasıntı olmayacak şekilde bağlayıp, bu kolektörler zeminden desteklenmeli veya askıya alınmalıdır. Tesisat ve pompa flanş bağlantılarında eksenleme kasıntısı olmaması için kompansatör kullanılmalıdır. Pisliğe karşı emiş hattına filtre, negatif (aşağıdan) emişler için klape kullanılmalıdır. Emme borusu, pompa basma borusundan büyük çaplı seçilmelidir. Rahat bir emiş için emme borusu kısa ve sade olmalıdır, gereksiz tesisat elemanları kullanılmamalıdır. Pompaya hava kabarcığı girişini önlemek için havuz besleme boruları en az 1 metre suya gömülü olmalıdır. Büyük debilerde depo pompa besleme ağzında vorteks kırıcı kullanılmalıdır. Pompalar, negatif emiş yapmamalıdır. Yangın pompalarının düzenli olarak bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Haftada bir çalıştırılmalı, motor sesine dikkat edilmelidir.”

Soru-cevap kısmının ardından seminer, oturum başkanı ve konuşmacılara teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Çeviri