Header Reklam
Header Reklam

TÜYAK Sempozyumu, Yangın Güvenliği Sektörünün Büyük Buluşmasına Sahne Oldu

30 Kasım 2023 Dergi: Aralık-2023
TÜYAK Sempozyumu, Yangın Güvenliği Sektörünün Büyük Buluşmasına Sahne Oldu

İki yılda bir yapılan TÜYAK Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi’nin sekizincisi 22-23-24 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Sergi Salonu’nda gerçekleşti. TÜYAK 2023; ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile firma temsilcilerinin katkıları ile yangın güvenlik camiasını bir araya getirdi. Bu yıl TÜYAK Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu’nun ana teması “Yangın Güvenliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Dijitalleşme” idi.
Sempozyumda üç salonda toplam 16 oturum, bir panel ve bir forum gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından başlayan Dr. Gökhan Balık başkanlığındaki ilk oturum; Sprinkler ve Su Sisi Sistemi Standartları ve Uygulamaları başlığını taşıyordu. Birinci oturumun ardından Taner Kaboğlu tarafından yönetilen “Yenilenen Standartlar” paneli yapıldı. Sempozyumun ikinci gününde üç salonda yapılan paralel oturumlar şunlardı: Cem Hozan başkanlığındaki ikinci oturum Söndürme Sistemlerinde Özel Uygulamalar, Kemal Terzioğlu başkanlığındaki üçüncü oturum İtfaiyelerin Gözünden Tesislere Özel Önlemler, Levent Yasa başkanlığındaki dördüncü oturum Fotovoltaik Paneller ve Elektrik Kaynaklı Yangınlar, Haluk Yanık başkanlığındaki beşinci oturum Yangın Algılama Sistemlerinde Özel Uygulamalar, İsmail Yazan başkanlığındaki altıncı oturum Bina Kullanıcılarının ve Müdahale Ekiplerinin Güvenliği, Cemal Kozacı başkanlığındaki yedinci oturum Kentlerde ve İşletmelerde Riskli Bölgelerin Belirlenmesi, Füsun Demirel başkanlığındaki sekizinci oturum Yapı Malzemeleri ve Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri, Hüsamettin Kazi başkanlığındaki dokuzuncu oturum Farklı Uygulamalarda Yangın Riskine Uygun Önlemler ve Gökhan Aktaş başkanlığındaki onuncu oturum Elektrikli Araçlar ve Enerji Depolama Sistemleri başlıklarını taşıyordu.
Sempozyumun son gününde altı oturum gerçekleşti. Oral Demircioğlu başkanlığındaki on birinci oturum Veri Merkezleri, Hikmet Akın başlığındaki on ikinci oturum Konaklama Tesisleri, AVM’ler ve Endüstriyel Mutfaklar, Merve Turan başkanlığındaki on üçüncü oturum Söndürme Sistemi Ekipmanlarında İşletme ve Bakım, Tanju Ataylar başkanlığındaki on dördüncü oturum Patlamadan Korunma, İsmail Turanlı başkanlığındaki on beşinci oturum Yağmurlama Sistemi Bileşenleri ve Filiz Mumoğlu başkanlığındaki on altıncı oturum Yangın Güvenliğinde Dijitalleşme ve Teknolojik Uygulamalar başlığını taşıyordu. Sempozyum programı, Dr. Kazım Beceren başkanlığında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başlıklı forum ile son buldu.
TÜYAK 2023 dahilinde üç gün boyunca sırasıyla; Coşkun Yarar tarafından Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği, Serhat Göke tarafından Yağmurlama Sistemi Tasarımında Bilgisayar Destekli Hidrolik Hesap Eğitimi, Kemal Yapıcı ve Aytekin Durmuş tarafından Endüstriyel Tesislerde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarımı Kursu verildi.
TÜYAK 2023’ün sergi alanında 55 kuruluş, yangın güvenliği alanındaki ürün ve teknolojilerini sergiledi. 
Sempozyum Bildiriler Kitabına www.tuyak.org.tr adresinden ulaşılabilir.