Slider Altına

TÜYAK Eğitim Seminerlerinin Altıncısı Yangın Risk Analizi ve Sigorta Konusuyla Yapıldı

09 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-2019

TÜYAK 2018-19 Dönemi Eğitim Seminerlerinin sonuncusu 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Kozyatağı Hilton Otel’de yapıldı. “Yangın Risk Analizi ve Sigorta” konusuyla gerçekleşen semineri Ceyhun Eren yönetti. TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı/Yangından Korunma Derneği 2018-2019 dönemi eğitim seminerlerinin altıncısı, “Yangın Risk Analizi ve Sigorta” konusuyla, 27 Nisan 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Otel’de düzenlendi. Oturum başkanlığını Ceyhun Eren’in yaptığı seminerde Riskonet Danışmanlık Yönetici Ortağı Özlem Emgen “Eyvah Yine Yangın Var!”, Zurich Sigorta risk Mühendisliği Müdürü Esat Noyan ise “Risk Mühendisliği” başlıklı birer sunum yaptı.
İnteraktif bir sunum gerçekleştiren Emgen, katılımcılara “Neden yangın oluyor? Yangın nasıl önlenebilir?, Risk nasıl engellenir?, Yangının etkilerini azaltmak için neler yapılabilir?” gibi sorular sorarak başladığı sunumunda şunları söyledi: “Yangın önleme sistemlerini devreye almamız gerekiyor. Sistemin olduğu ancak devreye alınmadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yangın sonrası için ise iş sürekliliği ve risk yönetim planı oluşturulmalı. Etkin ve hızlı bir şekilde piyasaya nasıl geri dönebileceğimize dair çözümler bulmalıyız. Risk mühendisleri, tesiste neyin ters gideceğini öngörüp tehlike gerçekleşmeden engelleme gücüne sahip olmalı. Risk mühendisinin görevi, riskin gerçekleşmemesi için çözüm yaratmaktır. Binaların Yangın Korunması HakkındaYönetmelik’te Madde 6.6’da sigorta şirketlerinin yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etme mecburiyetinde olduğu belirtilir. Risk mühendisinin de görevi budur, bağımsız kalite ve kontrol sağlar.” 
Noyan, riski tanımlayarak başladığı sunumunda sigorta sektöründe risk yönetiminin önemi ve sağladığı yararları anlattı. Noyan, “İşletmelerde ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan sigortalı ile sigortacının iradesi dışında ve gelecekte meydana gelmesi muhtemel tehlikeye risk denir. Risk yönetimi, sigorta şirketlerine etkin bir risk seçimi olanağı sağlar. Kişiler veya şirketler sahip oldukları her türlü maddi varlıklarını mümkün olabilecek etkilere karşı koruma yoluna gitmekte ve risklerini sigorta şirketlerine devretmektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin Serbest Fiyatlama Sistemi’nin getirdiği yoğun rekabet ortamında sağlıklı portföy oluşturabilmeleri teknik rasyoların olumlu olmasını sağlayabilmeleri ve müşterilere daha iyi hizmet verebilmesi için çok iyi bir risk seçiminin yapılması gerekir. Risk yönetimi, riskin gerçekçi ve etkin bir şekilde fiyatlandırılmasını da sağlar. Ekonomide her mal ve hizmetin bir fiyatı vardır. Sigorta şirketinin taşıyacağı riski değerlendirmesi, ona bir değer biçmesi gerekir. Riskin değerlendirilmesi, sigortacının belirli bir prim üzerinden sözleşme düzenlemesi konusunda karar alması olarak nitelenebilir. Ris yönetimi, ayrıca teknik kârlılığın gelişmesine katkıda bulunur. Risk analiz çalışmaları sonucunda sigorta şirketleri, riski çok iyi değerlendirerek buna uygun bir fiyat oluşturmakta ve ardından belli bir konservasyon politikası ile çalışmalarını sonuçlandırmaktadır” diye konuştu. Risk mühendisliği departmanının görevi hakkında da bilgi veren Noyan şunları söyledi: “Risk mühendisliği departmanının ana görevi, şirketin portföyünde olan veya portföyüne dahil etmek istediği risklerin Risk Kabul Yönetmeliği’nde tarif edilen kriterlere uygun olup olmadığı konusunda çalışma yapmaktır. Sigorta, olay veya hasar sonrası destek hizmeti olmasına rağmen, risk mühendisliği olay veya hasar öncesi riski azaltma veya önleme çalışmaları yapar. Risk mühendisliği bir denetlemeden ziyade risk yönetimi için bir araçtır. Risk yönetimini, herhangi bir hasar sonrası operasyonel verimliliği korumak amacıyla mevcut kaynaklar ve gerekli kaynaklar arasında denge kurmaya yönelik, hasar öncesinde en etkin durumun planlaması olarak tanımlamak mümkündür.”
Soru-cevap kısmının ardından seminer, oturum başkanı ve konuşmacılara teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.
 Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum