Header Reklam

Türkiye İMSAD, Türkiye'nin İlk Kentsel Dönüşüm Raporunu Kamuyla Paylaştı

05 Nisan 2013 Dergi: Nisan-2013
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Türkiye İMSAD, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırladığı 'İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve Ar-Ge' raporunu, 28 Mart 2013 tarihinde The Marmara'da gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla kamuyla paylaştı. Yeni Yönetim Kurulu olarak ilk kez basın karşısına çıktıklarına işaret eden Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, derneğin isminin de 'Türkiye İMSAD' olarak değiştirildiğine dikkat çekerek "Uzun yıllardır derneğimizin adına eklemek istediğimiz 'Türkiye' ön adını kullanma hakkını İçişleri Bakanlığımızın oluruyla yeni aldık ve bu adı hakkıyla taşıyacağız" dedi. Raporla birlikte inşaat sektörüyle ilgili son verileri de paylaşan Yetişener, 2012'de ekonomik büyüme modelinin değişmesiyle olumsuz etkilenen inşaat sektörünün buna rağmen 1 milyon 650 bin kişilik istihdamla son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşabildiğini ifade etti. Yetişener, inşaat sektörünün 2012 yılı iç pazar büyüklüğünün 71 milyar dolara ulaştığını belirterek "Böylece en yüksek seviye olan 2008 seviyesi geçildi. Yurtdışı müteahhitlik sektörü 2012 yılında 44 ülkede 26.1 milyar dolar tutarında proje üstlendi. Böylece 2012 yılı yurtiçi / yurtdışı toplam pazar büyüklüğü de 97.1 milyar dolara ulaştı. İnşaat malzemesi sektörü yurtiçi pazar büyüklüğü ise 2012 yılında 52.5 milyar dolar oldu. Bu büyüklükte yenileme pazarı % 12 olarak yer aldı. Yaşanan zorluklara karşın, hem ihracatta hem iç pazarda sürekli gelişim çizgisi istikrarlı olarak devam ediyor" dedi. Yetişener İnşaat malzemesi sanayisinin 2012 yılında 21.1 milyar dolarla en yüksek ihracatı gerçekleştirdiğini ve toplam ihracattaki payının yüzde 15.3 olduğunu da sözlerine ekledi. Yetişener, inşaat malzemesi sektörünün 2012 yılında cari açığa pozitif katkısının yüzde 250 olduğunu da ilk kez kamuyla paylaştı.

Rapor, sektör için önemli bir başvuru kaynağı 

Bu verilerin, yeni ekonomik büyüme modelinin sektörün performansını sınırlandıracağına ve bu nedenle ihracatın öneminin artacağına, kentsel dönüşümün iş hacmini, diğer kamu düzenlenmelerinin ise iş ve ürün kalitesini artıracağına işaret ettiğini belirten Yetişener, 'sektör için önemli bir başvuru kaynağı olacak' dediği raporu hazırlama gerekçelerini ise şu şekilde özetledi: "2012’nin en önemli gelişmelerinden biri, Kentsel Dönüşüm Yasası oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak ya da iyileştirilecek bina stoku için yenilikçi inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulacağı ortaya çıktı. ‘İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde yenilikçilik ve Ar-Ge’ araştırması ile, kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sektörüne olası etkileri analiz edilerek yenilikçi ürünlerin durum tespiti yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının güvenli binalar yanında enerjiyi verimli kullanan, akıllı binalara ve sonunda bu binalardan oluşan yeşil yerleşkelere geçiş için önemli bir itici güç olacağı ortaya çıkıyor. "Yaptığımız anket çalışmaları sonucunda kentsel dönüşümün zamana yayılacağı ve uygulamaların nasıl olacağının sanayici açısından yeterince açık olmadığı da söylenebilir. Ayrıca kentsel dönüşümün sektörün büyümesine katkı vereceği de bir saptama olarak ortaya çıkıyor." Bu bulgulardan yola çıkarak bazı önerilerin raporda yer aldığını belirten Yetişener, kentsel dönüşüme ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini ve bu süreçte kullanılacak yenilikçi ürünlerin artırılmasını ve standartların yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
Etiketler


Slider Altına