Header Reklam
Header Reklam

“Türkiye iklimlendirme sektörü yatırımcıları cezbediyor”

15 Eylül 2021 Dergi: Eylül-2021
“Türkiye iklimlendirme sektörü yatırımcıları cezbediyor”

Yazan: İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan

Türkiye iklimlendirme sektörü yüksek kapasiteli, kaliteli üretim hacmi ve uygun işçilik maliyetleri ile çok sayıda yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. Sektörde faaliyet gösteren üretici firmaların yeni ürün geliştirme çalışmaları ve yeni yatırımlarıyla artan Ar-Ge merkezleri, sektörün ithalat talebini de azaltıyor.

Stratejik coğrafi konum ve esnek üretim kabiliyeti yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor

İklimlendirme sektörü dinamik yapısı ve üretim kapasitesi ile ülkemize katma değer sağlayan önemli bir sektör olarak dikkat çekiyor. Türkiye, dünya iklimlendirme sektöründe Çin, Japonya, ABD gibi yüksek nüfuslu ülkelerin ardından gelen büyük ve önemli pazarlardan biri konumunda bulunuyor. 

Türkiye’nin dinamik ve genç bir nüfusa sahip olması, 3 saatlik uçuş mesafesiyle 1,2 milyar insanın olduğu bir pazara ulaşılabilen eşsiz coğrafi konumu, yüksek kaliteli üretim ve geniş ürün gamı ile dünya ile bütünleşmiş açık pazar ve devlet yatırım teşvikleri, yabancı yatırımcıya cazip imkânlar sunuyor.

Türk mühendisleri pandemi döneminde önemli başarılar göstererek bölgesel dinamiklere göre üretim yetenekleri kazandı. Özel pazarlarda ülke dinamiklerine göre özel üretim yapabilme kabiliyetleri geliştirdiler. Hatta bazı özel pazarlarda ülke içinde SKD yani yarı demontaj üretim ve/veya CKD yani tam montaj üretimleri de organize edebiliyorlar. Bu esnek üretim kabiliyeti ülkemizin ihracat kabiliyetini ve rekabetçi yapısını çok olumlu etkiliyor.

Yüksek büyüme potansiyeli Türkiye iklimlendirme sektörünün geleceği için umut vadediyor

İklimlendirme sektörü bu yıl 6 milyar dolarlık ihracata koşuyor

Türkiye iklimlendirme sektörü Ocak - Ağustos 2020 döneminde 2.8 milyar dolar olan ihracatını, Ocak - Ağustos 2021 döneminde 4 milyar dolara çıkardı. Yıl sonu itibarıyla sektörün ihracatının 6 milyar dolar seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Sektörün, 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,9 seviyesine ulaştı.

Klimada ana pazarlar Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya AB ülkeleri oldu. Dünya ticaretinde sektördeki payımız yüzde 1 civarında bunu yüzde 1,5’e çıkarmaya çalışıyoruz. Bu büyüme hedefine paralel olarak artan kapasite kullanım oranlarıyla iklimlendirme sektörü özelinde de klima, havalandırma ve soğutma alt sektörleri yeni yatırımcılarını bekliyor. “İklimlendirme sektörüne yatırımın tam zamanı” olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye klima pazarı 2021 ilk 8 ayda %29,6, havalandırma sistem ve elemanları %50,7 büyüdü

Türkiye klima sistem ve elemanları ihracatı Ocak-Ağustos 2020 yılında 343,558 milyon dolar iken, Ocak-Ağustos 2021 yılında 445,094 milyon dolar olarak gerçekleşerek 8 ayda %29,6 büyüme kaydetti. 

Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli tedarikçilerinin başında gelen Türkiye’de klima sanayi, 2020 yılı içinde ürettiği 2 milyona yakın duvar tipi klimanın yarısını ihraç etti. Elde edilen verilerde sektörün ihracatı geçen yıla oranla %10’luk bir artış gösterdi. VRF pazarı, kamu yatırımlarındaki düşüşe rağmen krizden az etkilenen pazarlardan biridir. Pandemiyle birlikte özellikle sahil kesimlerinde bireysel projeler ağırlık kazanmış, mini VRF cihazlarının kullanımındaki artış, toplam satış adetlerini olumlu yönde etkilemiş ve pazar %9 büyüme sağlamıştır.

Yine COVID-19 döneminde toplum sağlığının korunmasında stratejik önemi artan havalandırma sektörünün 290,082 milyon dolar olan Ocak-Ağustos 2020 ihracatı, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 437,229 milyon dolara çıkarak %50,7’lik bir büyüme sağladı.

2021 yılında tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türkiye iklimlendirme sektörü Ocak-Ağustos 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, ısıtma sistem ve elemanları alt sektöründe % 54,5, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe % 31,4 tesisat sistem ve elemanlarında % 37,4 ve yalıtım malzemelerinde ise % 40,8 ihracat artışı sağladı. sektör en yüksek ihracat rakamına 574,861 milyon dolar ile Haziran 2021’de ulaştı.

Örgütlü sektör yapısı ve devlet teşvikleri ihracata destek oluyor

İSKİD’in proje ortağı İSİB ile Ticaret Bakanlığının desteğini alarak yürüttüğü URGE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projesi ile devlet desteği etkin kullanılarak bugüne kadar ulaşılmamış pazarlara ulaşılarak aktif ticarete başladı.

29 Eylül-2 Ekim tarihinde düzenlenecek ISK-SODEX fuarında, İSİB tarafından düzenlenen alım heyetine ilaveten İSKİD – URGE Projesi kapsamında 15 ülkeden gelecek iş insanlarıyla B2B görüşmeler organize edilerek, Türkiye iklimlendirme ihracatını artırmak amacıyla yeni kanalların açılması amaçlanıyor.

URGE projesinde, faaliyet planına uygun olarak firmaların uluslararası rekabet gücünü arttıracak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ise devam ediyor.