Slider Altına

Türkiye, 30 Yıl Daha Kömüre Mahkûm

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşık 8 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen yeni kömür sahalarının 30 yıllığına özel sektöre devredilmesini planlıyor. Tartışmalara ve itirazlara neden olan Çayırhan B sahasının devri ile başlayan sürecin Eskişehir Alpu, Afyon Dinar, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yeni sahaların özelleştirilmesi ile devam etmesi planlanıyor. Bir başka deyişle, tüm dünya kirli ve eski enerji üretim kaynaklarından uzaklaşırken Türkiye yatırım kaynaklarını bu yönde kullanmaya devam ediyor. “Türkiye önümüzdeki 30 yıl boyunca enerji politikalarını verimsiz kömüre bağlayarak, enerji üretimi konusunda modernleşme ve liderlik etme fırsatını kaçırıyor” diyen Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Av. Deniz Bayram dünyanın enerji üretimi konusunda tam tersi yönde ilerlediğinin altını çizerek şunları söyledi: “Çin’in de dahil olduğu hemen bütün büyük ülkeler kömür tüketimini azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmeye başladılar. Dünyada enerji yatırımını artık yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırımlar yönetiyor. Türkiye, yenilenebilir enerjiye yatırım yapması durumunda dünyada öncü rolü üstlenebilecek bir potansiyele sahip. Bunu değerlendirmeli.” Bu uygulamalar Türkiye’yi sadece modası geçmiş enerji üretim şekillerine bağımlı kılmıyor, aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri de tehdit ediyor. Söz konusu özelleştirmelerin ilk adımı olan Çayırhan B termik santral projesinin tamamlanması ve termik santralin faaliyete geçmesi durumunda 5.9 kilometre mesafedeki Kuş Cenneti tehdit altında olacak. Söz konusu doğal yaşam tehdidine de dikkat çeken Av. Bayram, “Korunması elzem doğal alanlara zarar vermeyecek ve iklim değişikliğine katkıda bulunmayacak enerji üretim politikaları benimsenmelidir” diye konuştu.Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum