Slider Altına

Türk & Japon Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü Çalıştayı Düzenlendi

“Türk & Japon Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü Uygulamalarındaki Son Gelişmeler Çalıştayı: Japon ve Türk Deneyimleri” etkinliği 30-31 Ekim 2018 tarihleri arasında, Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi.

İki gün süren etkinlik, DİD (Deprem İzolasyon Derneği), JSSI (Japon Sismik İzolasyon Derneği), Türkiye Deprem Vakfı ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile organize edildi. Çalıştay kapsamında depremde titreşim kontrolü, endüstri alanlarındaki riskler, sismik izolasyon teknikleri Japon ve Türk bilim adamları tarafından masaya yatırıldı. Çalıştayın ikinci gününde OBS Mühendislik firmasından Dr. Bahadır Şadan, “İstanbul’da Bir Okul Kampüsünün Enerji Sönümleyici Kuleler ile Güçlendirilmesi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Şadan, Enerji Sönümleyici Kuleler ile deprem dayanımı yetersiz binaların, bina içinden müdahaleye gerek olmadan dışarıdan güçlendirilebildiğini ve böylece güçlendirme imalatları sırasında binanın boşaltılmasına gerek olmadan kullanımın devam edebileceğini belirtti. Enerji Sönümleyici Kule Sisteminin geri dönüştürülebilir malzemeyle oluşturulduğunu söyleyen Şadan, bu sistem kullanıldığında depremin minimum hasarla atlatıldığına ve istenirse bu kulelerin yangın merdiveni gibi ek fonksiyonlarla da kullanılabileceğine dikkat çekti. Çalıştayda şu konu başlıkları yer aldı: Japonya’da Sismik İzolasyon Uygulamaları (Konut Yapıları), Japonya’da Titreşim Kontrolü Uygulamaları (Yüksek Katlı Yapılar), Endüstriyel Tesislerde Sismik Riskin Azaltılması, Türkiye’deki Sismik İzolasyon Uygulamalarındaki Gelişmeler, Türkiye’de Sismik İzolasyonun Geleceği Üzerine Beklentiler (Konut Yapıları – Endüstriyel Tesisler).Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum