Header Reklam
Header Reklam

TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Başladı

20 Eylül 2022
TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu Başladı

“Gelecek ve HVAC Sistemleri” başlığını taşıyan TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu bugün başladı. 20-23 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan çevrimiçi etkinliğin açılış konuşmalarını TTMD Başkanı Meriç Sapçı, Tuba Bingöl Altıok, TMMOB Yönetim kurulu Başkanı Yunus Yener ve İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz yaptı. 
Tuba Bingöl Altıok; sempozyumun ana konuları ve hazırlık süreci ile bilgi aktardıktan sonra, sempozyumun hazırlanması aşmasında birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Altıok, Pandemi sürecinde kaybettiğimiz sektörümüzün duayen isimler Celal Okutan, Prof. Dr. Abdurrhman Kılıç ve Engin Kenber’i, TTMD’ye ve sektörümüze katkıları, hizmetleri ve fotoğraflarıyla andı. 
Tuba Bingöl Altıok, daha sonra sözü TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Sapçı’ya bıraktı. Konuşmasına TTMD hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak başlayan Sapçı, şunları söyledi: “Pandemi, iç hava kalitesinin öneminin altını bir kez daha çizdi. Ben, önümüzdeki süreçte özellikle bina tasarımı konusunda çok daha iyi performans sergileyeceğimize gönülden inanıyorum. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”
Meriç Sapçı’dan sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yunuş Yener söz aldı. Yener TTMD ve TMMOB kardeşliğinin, çok kıymetli olduğuna ve sektörün sorunlarının çözümü için önemine dikkat çekti. Bu anlamda daima işbirliği içinde çalışıyor olmaktan memnuniyetini dile getirdi. 
Açılış konuşmaları, Yunus Yener’in ardından söz alan Zeki Poyraz’ın konuşması ile devam etti. Poyraz: “Gelecekte iç hava kalitesi, enerji verimliliği konuları çok daha fazla konuşulacak. Bu konuda yapılacak inovasyonlara, yeniliklere şahit olacağız. Gelecekte bugün kullandığımız bazı malzemeleri kullanamayabiliriz. Çünkü karbon ayak izi konusu buna izin vermeyecek. Bu nedenle pasif evlerin daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Sadece karbon vergisi vererek, karbon salımı konusunda önemli adımlar atılması zordur; tasarım aşamasında karbon salımını minimize edecek çözümler üzerinde durmakta fayda vardır. Sempozyum sırasında bu konuları etraflıca değerlendireceğiz. Sözlerimi organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi ileterek bitirmek istiyorum”.  

Sempozyum ile ilgili TTMD’de yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “COVID-19 pandemisi ile başkalaşan yeni yaşama koşullarımızda, HVAC sistemlerinde tüm ezberlerin bozulduğu, bütün bilgilerin sil baştan gözden geçirilerek yeni normallerde nasıl yaşayacağımızın belirlenmeye çalışıldığı bu dönemde, tüm kapalı alanların nasıl daha iyi yaşanır duruma getirileceğinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Gelecekte benzeri ya da hiç öngörülemeyen yeni ve bambaşka koşullarla karşılaşma olasılıklarına hazır olunabilmesi de bugünden başlayarak çalışılması gereken bir konudur. Ancak iklim değişikliği gerçeği pandemi ile bir kenara itilemez. Bu nedenle de bugüne kadar üstünde çok emek verilerek çalışılmakta olan enerjinin etkin kullanımı, iç hava kalitesi/iç çevre kalitesi, yenilenebilir enerji kullanımı, modelleme, data ve simülasyon, dijitalleşme, yerel iklim koşulları ve buna bağlı sistem tasarım yaklaşımları, esnek sistem çözümleri konuları da önemini kaybetmiş değildir. İçinde bulunduğumuz koşullar özellikle çevre ve mekanik tesisat konusunda çalışan profesyonellere her zamankinden daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. XV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.”

Sempozyumun Amacı 

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen ve on beşincisi yapılacak olan Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu, sürekli gelişerek her yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. İki yılda bir yapılan bu sempozyumun amacı; Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme ve Sıhhi Tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tartışabilmek, ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı ve işletmecilerin deneyimlerinden faydalanabilecek uygun bir platform yaratmaktır. Sempozyum, Doğu ve Batı arasında coğrafi, ticari, bilgi ve teknoloji alanlarında bir buluşma merkezi, bir köprü olmayı hedefliyor. 

Ücretsiz Kayıt Olmak için: https://live.ttmd.org.tr/

Sempozyumun Teması: Gelecek ve HVAC Sistemleri

Sempozyum Konu Başlıkları: 

  • Covid-19 ve HVAC Sistem Çözümleri
  • Bina İşletim Sistemleri: Modelleme, Veri ve Simülasyon
  • Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve İşletim Teknolojileri
  • İç Mekan Çevre Kalitesi ve Yeni Tasarım Kriterleri
  • Mikroklima, Bina Etkileşimleri ve Dayanıklılık/Esneklik
  • Enerji Etkin Binalar
  • Yeni HVAC Sistem Tasarım Yaklaşımları
  • Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Sempozyum programı için: 
https://symposium.ttmd.org.tr/tr/program-2/