Header Reklam
Header Reklam

TTMD ve TOBB İklimlendirme Meclisi'nden BEP-TR'ye İtiraz

05 Şubat 2012 Dergi: Şubat-2012

TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Zeki Poyraz, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Gürkan Arı ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Muhammed Balta'yı ziyaret ederek, Binalarda Enerji Kimlik Belgesi'nin hazırlanmasında kullanılan BEP-TR yazılımının inşaat sektöründe meydana getireceği olumsuzlukları dile getirdi.

TOBB İklimlendirme Sektörü Meclis Başkanı Zeki Poyraz, BEP-TR yazılımının binaların tasarım aşamasındayken mutlaka tasarımcılar tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı. Poyraz, "Bu program, yapı sektöründe sağlayacağı disiplinle Türkiye'yi 2050'li yıllarla taşıyacak, uluslararası rekabete hazırlayacak olan bir programdır. O nedenle, program acele etmeden hayata geçirilmeli, doğru sonuç vermeli, yapı tasarımlarının enerji etkinliğine yön vermeli, CAD ortamında çalışabilir, kolay kullanılabilir olmalıdır. Bir binanın mimari ve mekanik dizaynı yapılırken program arka planda çalışıyor olmalı, aktif ve pasif mimari sistemlerin, yalıtım malzemelerinin, doğal ısıtma, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma tekniklerinin, yenilenebilir enerjilerin yapıya etkisi anında tasarımcı tarafından izlenebilmelidir. Hepimizin bildiği gibi enerji etkin yapı tasarımı sadece yalıtımdan ibaret değildir. Doğru sistem tasarımı, doğru ürün seçimi, doğru montaj ve işletme gereklidir. Bu dört unsur enerji etkinliğinin olmazsa olmazıdır" dedi.  

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Başkanı Gürkan Arı ise, mevcut yöntemle verilen Enerji Kimlik Belgelerinin doğruluğuna inanmadıklarını söyleyerek "Güncel gelişmiş programlar ile hazırlanan mimari projelerden dijital veri aktarma özelliği olmayan, bilgi giriş süreci tasarım sürecinden daha fazla zaman alan, mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler bölümü son derece yetersiz olan bu yazılımın çıktısı olan enerji kimlik belgelerinin doğruluğuna güvenmiyoruz" dedi ve çeşitli EVD firmaları tarafından verilmiş olan bazı Enerji Kimlik Belgeleri üzerindeki çelişkili değerlere dikkat çekti. TTMD üyesi tasarımcıların bedeli ne olursa olsun, bilgi giriş yöntemi çağın çok gerisinde, çıktıları tartışmalı olan bu yazılımı kullanarak belge vermek istemediklerinin altını çizen Arı, "Günümüzde enerji kimlik belgeleri genellikle, profesyonel tasarımcı mimar ve mühendisler dışında kalan ve bu işi yeni bir sektör olarak gören mimarlar, makine, elektrik, inşaat, harita mühendisleri tarafından verilmektedir. Halbuki kimlik belgelerinin düzenlemesinde kullanılacak BEP-TR yazılımı  direkt olarak yapı tasarımlarına yön vermeli, önümüzdeki on yılların sıfır enerjili binalarına ülkemizi hazırlamalıdır. Bu yolda, Bakanlığımız yetişmiş, uzman, profesyonel mühendis ve mimarlarımızdan yararlanmalıdır" dedi. Bugün verilmekte olan kimlik belgelerinin sadece bina yalıtımını belgelendirmesi dışında bir yararı bulunmadığını ifade eden Gürkan Arı, programla ilgili problemlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da kabul edildiğini ve yeni bir yazılım konusunda TÜBİTAK ile çalışmalara başlanıldığını belirterek "İskân aşamasına gelmiş binalarda kaos oluşturarak inşaat sektörünün önünü tıkayacak, ülkemiz insanına güçlük çıkarma ötesinde yarar sağlamayacak mevcut yazılım ile Enerji Kimlik Belgesi verilmesi uygulamasının, doğru sonuç veren, kolay kullanılabilir bir yazılım ülkemize kazandırılıncaya kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, herhangi bir süre verilmeksizin bir kez daha ertelenmesini ve iskân aşamasındaki binaların mevcut binalar kapsamında değerlendirilmek sureti ile sertifikalandırılmasını önermekteyiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, Türkiye'nin tüm alanlarda olduğu gibi yapı ve enerji sektöründe de hızlı bir gelişim ve değişim içinde olduğunu belirterek bu süreçte yaşanan bazı problemlerin doğal olduğunu, Türkiye'nin kısa sürede bu sorunları aşacak güçte bulunduğunu ifade etti. Balta, son bir yıllık süreçte yaşanan sorunların da aslında önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.