Header Reklam
Header Reklam

TTMD Uluslararası Sempozyumu Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

02 Haziran 2020
TTMD Uluslararası Sempozyumu Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen Sanal TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 1 Haziran’da Türkiye saati ile 13:00’te başladı.
TTMD’nin ilk kez sanal olarak gerçekleştirdiği sempozyuma birinci günde tüm dünyadan 1000’e yakın bireysel izleyici katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dr. Murat Çakan ilk kez bir sanal sempozyum düzenlediklerini ve tüm dünyaya faydalı ve değerli bilgiler aktarılacağını söyledi. Covid-19 salgının insanlara ani tehditlere ve ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz ve hala öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu ifade eden Dr. Çakan, “Gecikmeden, mümkünse bugünden itibaren, binalardaki mimari yönleri ve mühendislik sistemlerini statik kullanım için değil, değişen koşullara cevap vermeye hazır hale dönüştürmeli, tasarlamalı ve üretmeliyiz” dedi. Çakan, Sempozyumun ana temasının “Esneklik” olacağını belirttikten sonra kısaca program hakkında bilgi verdi. 

kemal-gani-bayraktar-murat-cakan

Açılışta konuşan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar: “Pandemi sebebiyle ilk kez sanal olarak düzenlediğimiz Sempozyumumuz; dönüşen ve değişen dünyada esnekliğin önemini vurgularcasına teknolojik sıçramanın yaşandığı dijitalleşme ile dünya çapında bizleri bir araya getirmekte, disiplinler arası işbirliği ile bilimsel ilerlemenin, bilgi ve teknoloji transferini sağlamak, mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak olan amacımızı etkin bir şekilde gerçekleştirmemize imkan vermekte, Doğu’dan Batı’ya tüm meslektaşlarımızla buluşturmaktadır. Bu çerçevede sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde başarımını sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu alanlarını tasarlamak da önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerjili bütünleşik enerji sistemleri ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede konfor ve iç çevre kalitesi, sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon ile öğrenme yetkinliği ve dijital dönüşüm, yüksek performanslı sistemlere erişimde tasarım, devreye alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak, mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmalarında yardımcı olmak düşük karbonlu ve sürdürülebilir geleceğin yenilikçi dönüşümünde birer kaldıraçtır” dedi. 

İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz ise, Türkiye’de iklimlendirme alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirme yaparak; “İnşaat ile birlikte iklimlendirme sektörünün müşterisi olan diğer sektörlerin de değişen ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için kendi dijitalleşme sürecimizi hızla tamamlayarak, değişen pazar ve müşteri taleplerine göre yeni ürün geliştirmeye ağırlık vermiş bulunuyoruz. İklimlendirme sektörü birlik beraberlik içerisinde daha iyi sürdürülebilir bir gelecek için mücadelesini sürdürüyor. Bu nedenlerle, bilimsel temeller üzerine inşa edilen, katılımcılıkla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Tedbirsiz kalmanın veya gecikmenin maliyeti çok yüksek. Yaşanan pandemi sürecinde de 45 gün gibi kısa bir sürede İklimlendirme sektörü; tasarımcısı, uygulayıcısı, üretim yapan firmaları ile her biri 70.000 m2 olan 2 adet pandemi hastanesinin tüm iklimlendirme ve mekanik tesisatının yapımı başarısını göstermiştir” dedi. 

Açılıştan konuşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, TTMD ile mesleki sorumluluk ve görevleri birlikte yerine getirmeye çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.  Yener, Pandemi ile mücadele kapsamında TTMD’nin ve çok sayıda sektör kurumunun da içinde olduğu Kurulun çalışmaları hakkında bilgi vererek yapılacak çalışmalarda hastaneler ve tüm sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, okullar gibi mekânlarda alınması gereken önlemlerle ilgili yönergeler oluşturulacağını söyledi. 

Açılışın ardından ilk sunumu Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Dr. Fatih Birol “Covid-19 sonrası dünyayı bekleyen gelişmeler” konusunda gerçekleştirdi. İkinci sunumu yapan REHVA Yönetim Kurulu Başkanı Frank Hovorka, iç ortam çevre kalitesinin ve bina performansının emlak piyasası üzerindeki etkilerinden bahsetti. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise, giderek ısınan mikro iklim içinde yaşayanların adaptasyonu için yapılması gerekenleri anlattı. 

La Rochelle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Francis Allard, Alman Meteoroloji Servisi'nden Prof. Dr. Andreas Matzarakis, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pangiotis Nastos ve İTÜ’den Mustafa Leblebici’nin konuşmacı olarak katıldığı günün ikinci oturumunda mikro iklim ve bina etkileşimi konusu ele alındı.

Sempozyumun ilk günü “Şehir ölçeğindeki ısı adaları” konulu panel ile tamamlandı. Prof. Dr. Francis Allard’ın moderatörlüğünü yürüttüğü Panele Prof. Dr. Panagiotis Nastos, Prof. Dr. Andreas Matzarakis ve ICLEI’den Yunus Arıkan panelist olarak katıldı.

Kayıt için: www.canliyayin.com/ttmd