Header Reklam
Header Reklam

TTMD İstanbul Şubesi, Hastane Tasarımında Hijyen Semineri Düzenledi

05 Şubat 2016 Dergi: Şubat-2016
TTMD İstanbul Şubesi, Hastane Tasarımında Hijyen Semineri Düzenledi

TTMD İstanbul Şubesi’nin aylık eğitim seminerleri programında Ocak ayı konusu; Hastane Tasarımında Hijyenik Alanlar ve Enerji Etkin Yaklaşımlar başlığını taşıyordu. 9 Ocak 2016 tarihinde The Marmara Taksim Oteli’nde düzenlenen seminerin oturum başkanı Ersin Gökbudak, konuşmacıları ise Metin Kenter ve Gürkan Görgün idi. Seminerin açılış konuşmasında Ersin Gökbudak özetle şunları söyledi: “4 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz arama toplantısında bu konunun önemi bariz biçimde gözler önüne serildi. İyi diyebileceğimiz bir mühendislik altyapımız var ama sağlık yapılarının özelliğinden dolayı tüm gelişmiş ülkelerde var olan sistematik, ne yazık ki bizde iyi değil. Hastane yatırımı, herhangi bir inşaat işi olarak görülüyor. İSKİD, Sağlık Yapılarında İklimlendirme Komisyonu kurdu. Komisyon, uluslararası kabul görmüş verilerin bizimle uyumlu hale getirilerek sektöre kazandırılması için çalışıyor. Bu çalışma Alman 1946/4 standardı baz alınarak devam ediyor. Tabii ki öncelikle temel mühendislik bilgisinin öneminin altını çizmek lazım. Diğer uzmanlıkların tümü, bu temel üzerine gelecek. Yatırım öncesi gelişmiş ülkelerdeki yeni trendlere de bakmak lazım. Her alanda olduğu gibi, teknoloji olsun, bütünleşik çözümler olsun hızla gelişiyor, evriliyor.”

Metin Kenter konuşmasında sırasıyla; “temiz ve steril alanlar arasındaki farklar, hastane iklimlendirme sisteminin sağlaması gereken koşullar, hava kanal sisteminin gereksinimleri, hava kanalı kaçak testinin önemi, hava kanalında hava kaçağının getireceği olumsuzluklar, hepa filtrelerin değiştirilmesi, ameliyathanelerde hava basma metodunun belirlenmesinde geçerli genel kriterler, laminar akım ünitesinin büyüklüğünü belirlemede ısı yükünün rolü, temiz iklimlendirme sisteminin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gereken kriterler, direkt hava basmalı ve geri dönüşümlü tek yönlü tavan sistemleri karşılaştırılması, düşük türbülanslı tavan sistemleri LTF ile resirkülasyonlu tavan sistemi FFU, paket cihazlar ile merkezi cihazların karşılaştırılması” başlıklarına yer verdi. Kenter konuşmasının sonuç bölümünde hastane iklimlendirmesi konusunda dört önemli başlığa dikkat çekti: bütünsel tasarım, güvenli ve sürekli işletme, dökümantasyon ve ekonomiklik.

Gürkan Görgün konuşmasında; hasta yatak odaları, poliklinik odaları, doktor ve hemşire odaları, idari ofis kısmında VAV ve radyatör kullanılan bir sistemi, soğuk kiriş, dört borulu fan coil ile taze hava ve egzoz sistemi hakkında kıyaslamalara yer vererek bilgi verdi. Görgün’ün verdiği bilgilere göre; “Almanya’da hastane odalarında, radyatörle ısıtma haricinde bir sulu iklimlendirme sistemi kullanılmasına izin verilmiyor. Genellikle VAV ve radyatör sistemi veya deplasmanlı havalandırma ve radyatör sistemi kullanılıyor. İngiltere’de bununla birlikte soğuk kiriş de yaygınlaşmaya başladı. Isıtma ve soğutma enerjisinin etkin ve sürdürülebilir üretimi büyük önem taşıyor. Birlikte ısı ve güç üretimi (kojenerasyon, trijenerasyon) hastanelere önemli ölçüde enerji ekonomisi sağlar. Bir hastanenin trijenerasyon sisteminin kendisini geri ödeme süresi 2 ile 4 yıl arasındadır. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinde, kojenerasyon uygulamalarında ısı pompaları ile birlikte hibrit sistemler kurgulanabilir. Geceleri buz üretimi ile cihaz kapasite seçimlerinde ekonomi sağlanabilir. Yine bu sistemlerin kullanıldığı hibrit kurgular öngörülebilir. Enerji ekonomisi için mimar ile birlikte çözümlenecek pasif önlemler de bulunmaktadır. Bu çözümler için; binanın yeri, diğer binalara mesafesi, bina cephelerinin yönü, bina formu, bina kabuğunun ısı direnci, güneş kontrol ve doğal havalandırma, doğal aydınlatma gibi hususlara dikkat etmek gerekir. Bina kabuğunun tasarımdaki önemi büyüktür. Örneğin çift cepheli sistemlerle, elektrokromik aktif camların kullanılmasıyla hatrı sayılır bir ekonomi sağlanmaktadır. BIM, yapıların tasarım, inşaat ve işletme safhalarında kullanılabilen ve tasarlanan yapının tüm elemanlarının fiziksel özelliklerini ihtiva edecek şekilde bir 3D model halinde oluşturulmasını sağlayan bilgisayar tabanlı tasarım sistemidir.” Görgün konuşmasında sürdürülebilir hastane tasarımında BIM (Bina Bilgi Modellemesi) kullanımına örnekler ve kaynaklar sundu.