Header Reklam

TTMD İç Çevre Kalitesi ve Uyku Kitabı Yayında

27 Eylül 2021

TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik Komitesi tarafından 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen “İç Çevre Kalitesi ve Uyku Semineri”nde elde edinilen bilgi ve paylaşımlar ışığında “İç Çevre Kalitesi ve Uyku” kitabı, TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 
41 numaralı TTMD Yayını; “İç Çevre Kalitesi ve Uyku” kitabının editörleri; Prof. Dr. Macit Toksoy ve Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz’dir.
Kitabın Önsöz’ünde de belirtildiği gibi “Bu kitap, iç çevre kalitesi (ses, ışık, ısıl konfor ve iç hava kalitesi) bileşenlerinin, uyku kalitesi ve ertesi gün sağlık ve zihinsel performansı üzerine günümüze kadar yapılan araştırmaların derlemesini ve değerlendirmesini içeren özgün çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmaların amacı, iç çevre parametrelerinin etkileri üzerine okuyucuya ve yaşam alanı tasarımcılarına günümüz itibariyle bir çerçeve çizmek, ilgili araştırma alanlarını akademisyenlere tanıtmaktır.”
Altı ana bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları:
İç Hava Kalitesinin Uyku Kalitesine ve Ertesi Gün Sağlık ve Performansına Etkisi,
Akustik Konfor ve Uyku
Işık ve Uyku
Isıl Konfor ve Uyku Kalitesi
Uyku Ortamında İç Çevre Kalitesinin Had Analizi ile İncelenmesi Üzerine Bir Derleme
Kaliteli Bir Uyku İçin Havalandırmanın Önemi ve Tasarımı

Kitaba ulaşmak için 
Seminer videosunu izlemek için