Header Reklam

TTMD Enerji Depolama ve Isı Pompası Komitesi Kuruldu

08 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-2019

Enerji depolaması ve ısı pompaları yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sürekli ve verimli yararlanmak için anahtar teknolojilerdendir. Bu sistemlerin yaygın kullanımı enerji verimliliğini artırırken, fosil kaynaklara bağımlılığı azaltacak, dışa bağımlı olmayan, daha güvenli ve çevreye duyarlı ısıtma ve soğutma alternatifleri sağlayacak. Bu konu ile ilgili Çukurova Üniversitesi’nin 1995 yılından bu yana ülkemizi temsilen üyesi olduğu Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolamasıyla Enerji Tasarrufu Teknoloji İşbirliği Programı (IEA ECES TCP - www.iea-eces.org) kapsamında 12.10.2015 tarihinde Annex-27 “ Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin Kuyularının Tasarım, Yapım ve İşletiminde Kalite Yönetimi (Quality Management in Design, Construction and Operation of Borehole Systems)” başlıklı faaliyet başlatıldı. Annex-27’nin hedefi, toprak kaynaklı enerji depolama ve ısı pompası sistemlerinin doğru ve ekonomik olarak uygulanmasının önünü açacak, yaygın kullanılmasını sağlayacak faaliyetler yürütmek. Söz konusu sistemler ile ilgili gelişmelerin ve Annex-27 bilgi birikiminin ülkemiz uzmanları ile paylaşılması amacıyla Annex-27 faaliyetlerine katılmak üzere konuyla ilgili tüm kişi ve kurumları bir araya getiren ulusal çalışma grubu şimdiye kadar 6 toplantı gerçekleştirdi. Elde edilen bilgi aktarımının sürdürülmesi ve uluslararası gelişmelerin izlenerek ülke yararına kullanılması önem taşıyor. Bu nedenle TTMD çatısı altında benzer bir yaklaşımla yeni oluşturulan “Enerji Depolama ve Isı Pompası” (ED-IP) komitesinin Annex-27 ulusal çalışma grubuyla işbirliği yaparak, bu konulardaki gelişmelerin ülkemiz yararına sunulması ve gerekli konularda çalışma yapılması hedefleniyor. Prof. Dr. Halime Paksoy başkanlığında oluşturulan ED-IP komitesinin amacı, Enerji Depolama ve Isı Pompası konusunda ülkemiz yararına yapılması gereken çalışmaları yürütmek ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjinin kullanımının artırılmasını sağlamak amacıyla enerji depolama teknolojilerinin bütünleşik araştırma, geliştirme, uygulama ve entegrasyonunu kolaylaştırmak. Bu çerçevede “Enerji Depolama Sistemlerinin Kuyularının Tasarım, Yapım ve İşletiminde Kalite Yönetimi”ne ek olarak IEA ECES TCP işbirliğindeki diğer çalışma konuları; “Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu için Dağıtılmış Enerji Depolaması”, “Isıl Enerji Depolaması ile Etkin Maliyetli Enerji Yönetimi ve Enerji Depolama ile CO2 Azaltımı”, “Enerji Depolamasının NZEB ile Entegrasyonu: Optimizasyon ve Otomasyon”, “Isıl Enerji Depolama için Malzeme ve Bileşen Geliştirme”, “Enerji Depolamasıyla Esnek Sektör Eşleştirmeleri” başlıkları altında gruplanmıştır.
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolamasıyla Enerji Tasarrufu Programı kapsamında Annex-27 için 7. Ulusal Çalışma Grubu Toplantısı aynı zamanda TTMD Enerji Depolama ve Isı Pompası (ED-IP) Komite Kurulum toplantısı, 3 Mayıs 2019 tarihinde Latanya Otel Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve çeşitli firmalardan temsilciler ile toplamda 45 uzman katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Prof. Dr. Halime Paksoy ve TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar yaparken, TTMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Gökhan Ünlü de TTMD faaliyetleri hakkında bilgiler aktardıktan sonra ED-IP taslak takvimi ve hedefleri konulu bir sunum paylaştı. Sunumlar ve bilgilendirmeler sonrasında katılımcıların tek tek görüşlerini paylaşmalarına imkan verilerek ihtiyaç, hedef ve paydaş analizi hep birlikte sorgulandı. Toplantı sonunda görüşler yeniden katılımcılar ile paylaşılarak, çoğulcu bir yaklaşım ile komite hedefleri, çalışma konuları ve hedef paydaşları belirlendi. Bu çalışmalara ilave yer kaynaklı ısı pompası uygulamaları, sığ jeotermal sistemler-enerji jeoyapılar konulu birer teknik sunum da yapıldı. Teknik sunumlar kapsamında Ayşegül Çetin standart jeotermal sistemlerin kurulu gücünün ülke potansiyeline yaklaştığı konusunda ve sığ jeotermal sistemlerin ısıtma-soğutma uygulamaları hakkında bilgi vererek uluslararası örneklerden kısa kesitler aktardı. ED-IP Komitesi enerji depolaması ve ısı pompalarının potansiyelinin fark edilmesi, tanıtılması ve enerji sistemimizde doğru uygulamaları için bu toplantıdan elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmalarına başladı. Daha detaylı bilgi için: ED-IP@ttmd.org.tr