Header Reklam
Header Reklam

TRI-HP Project Hibrit Etkinliği: F-Gaz Yönetmeliği Kapsamında Doğal Soğutucu Akışkanlı Isı Pompaları

15 Ocak 2023
TRI-HP Project Hibrit  Etkinliği:  F-Gaz Yönetmeliği Kapsamında Doğal Soğutucu Akışkanlı Isı Pompaları

TRI-HP projesi, BUILD UP Portal ile işbirliği içinde 7 Şubat 2023 Salı günü bir Final Etkinliği düzenliyor.

Komisyonun Nisan 2022'de yayınlanan F-Gaz Tüzüğü revizyonu önerisi, florlu gaz (F-Gaz) emisyonlarını 2050'ye kadar %98 oranında azaltmayı amaçlıyor. Hidroflorokarbonlar (HFC'ler) gibi F-gazları, ısı pompalarında en çok kullanılan soğutucu akışkanlardır. Isı pompalarının piyasaya arz edilmesinin önünde ek bir engel haline gelebileceğinden, aşamalı olarak azaltma, RACHP endüstrisinde tartışmalara yol açtı. Isı pompalarında kullanılan HFC'lerin atmosfere sızabileceğini ve bunların CO2'den bin kata kadar daha güçlü, çok yüksek Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olan sera gazları olduğu iddia ediliyor. Propan veya CO2 gibi doğal soğutucu akışkanlara dayalı ısı pompaları gibi alternatif çözümler bugün piyasada mevcuttur.

TRI-HP projesi, yüksek bir yenilenebilir enerji payına sahip ve doğal soğutucu akışkanlar kullanan ısı pompalarına dayalı yenilikçi ısıtma ve soğutma sistemlerini konu alıyor. 2023'ün ilk çeyreğinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, F-Gaz Yönetmeliği ile ilgili kurumlar arası müzakerelere başlayacak. Bu nedenle TRI-HP, final etkinliği için araştırmacıları, endüstri paydaşlarını ve politika yapıcıları; potansiyeli daha fazla tartışmak için bir araya getirmek istiyor. Bu toplantıda doğal soğutucu akışkanlara dayalı ısı pompalarının evrimi ve pazarın 2050 yılına kadar HFC'lerin kademeli olarak azaltılmasına (/sonlandırılmasına) hazır olup olmadığı tartışılacak.

Hem fiziksel ortamda hem de çevrimçi, hibrit olarak düzenlenecek etkinlik iki bölüme ayrılmıştır: İlk oturumda araştırma uzmanlarından ve endüstri paydaşlarından doğal soğutucu akışkan bazlı ısı pompalarının ne olduğunu, propan veya CO2 gibi farklı soğutucu akışkanların uygulamalarını, bunların piyasaya hazır olup olmadıklarını ve ısı pompalarının sosyal engellerini dinleyeceğiz.

İkinci oturum, F-Gaz Yönetmeliğinin Revizyonu, devam eden müzakereler ve HFC'lerin ve HFO'ların aşamalı olarak azaltılmasına (/sonlandırılmasına) ilişkin fırsat ve risklerin neler olduğuna odaklanacak. Oturum, farklı tarafları temsil eden politika, endüstri ve araştırma uzmanlarını açık bir tartışma için bir araya getiren bir panel ile sona erecek.

Program

14:00 – 15:30: Doğal Soğutucu Akışkan Bazlı Isı Pompaları

14:00 – 14:15: Özetle TRI-HP

Dr. Daniel Carbonell – Güneş Teknolojisi Enstitüsü

14:15 – 14:30: Isı pompalarındaki doğal soğutucu akışkanlar

Raphael Gerber – Heim AG

14:30 – 14:45: Farklı sektörlerde CO2 & propan ısı pompalarının uygulanması

Armin Hafner – Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

14:45 – 15:00: Doğal soğutucu akışkan bazlı ısı pompaları pazarı

TBC

15:00 – 15:15: Isı pompalarının sosyal kabulü

Dr. Thomas Friedrich & Dr. Immanuel Stieß – Sosyal-Ekolojik Araştırma Enstitüsü

15:15 – 15:30: Soru-Cevap

15:30 – 16:00: Kahve Molası

16:00 – 18:00: F-Gaz Düzenlemesi: Isı pompalarında HFC'lerin ve HFO'ların aşamalı olarak azaltılması

16:00 – 16:20: F-Gaz Yönetmeliği Revizyonuna Genel Bakış

DG CLIMA – Avrupa Komisyonu*

16:20 – 16:35: ENVI'da F-Gaz Yönetmeliği Revizyonuna İlişkin Müzakereler

Stelios Kympouropoulos – Avrupa Parlamentosu Gölge Raportörü (EPP) ENVI Komitesi

16:35 – 16:50: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Revizyona İlişkin Görüşü

Kęstutis Kupšys - Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Üyesi

16:50 – 17:05: Isı pompalarında HFC'lerin ve HFO'ların doğal soğutucu akışkanlarla kullanımının karşılaştırılması

Prof. Dr. Michael Kauffeld – Karlsruhe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17:05 - 17:20: Doğal soğutucu akışkanlara dayalı ısı pompalarının hızlı devreye alınmasının riskleri

Coen van de Sande - Soğutma, İklimlendirme ve Isı Pompası Müteahhitleri Derneği (AREA)

17:20 – 18:00: Isı pompalarında HFC'lerin ve HFO'ların kullanımdan kaldırılmasına ilişkin Panel:

  • Thomas Nowak – Avrupa Isı Pompası Birliği
  • Veerle Beelaerts – Avrupa Isıtma Endüstrisi
  • Davide Sabbadin – Avrupa Çevre Bürosu
  • Prof. Dr. Michael Kauffeld – Karlsruhe Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

*DG CLIMA, organizatörlere bu dönemde devam eden kurumlar arası görüşmeler nedeniyle son dakika iptalinin mümkün olduğunu bildirdi.

TRI-HP'nin ısı pompaları üzerine yaptığı araştırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için animasyonlu video:

https://www.youtube.com/watch?v=DTx2QC5NvoU&t=3s

Kayıt için:

https://www.eventbrite.co.uk/e/heat-pumps-on-natural-refrigerants-in-the-context-of-the-f-gas-regulation-tickets-513139202167