Header Reklam

TOBB İklimlendirme Meclisi, Okullarda Mekanik Havalandırma Sisteminin Şart Olduğunu Vurguladı

01 Temmuz 2022 Dergi: Temmuz-2022
TOBB İklimlendirme Meclisi, Okullarda Mekanik Havalandırma Sisteminin Şart Olduğunu Vurguladı

TOBB İklimlendirme Meclisi, COVID-19 salgınının bitirilmesi ve çocukların sağlığı adına; tüm sınıflarda ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemine ihtiyaç olduğunu duyurdu. En büyük enfeksiyon riskinin, kapalı hacimlerde ve özellikle de okullarda olduğunun vurgulandığı TOBB İklimlendirme Meclisi raporunda, tüm sınıflara gerekli havalandırma sisteminin kurulmasının şart olduğu vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Meclisi bünyesinde oluşturulan İç Hava Kalitesi Komisyonu tarafından, “Covid-19 Perspektifinde Okullarda Biyolojik ve Kimyasal İç Hava Kirliliğine Karşı Havalandırma - Politika Dokümanı” yayımlandı.  

Raporda, “Okullarda çocukların sağlığını ve performansını korumak, çocuklar aracılığıyla enfeksiyonların topluma taşınmasını önlemek için, sınıfların performansı öngörülebilen ve ölçülebilen, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistem ve üniteleri ile havalandırılması ulusal bir politika olarak benimsenmelidir” görüşüne yer verildi. 

En büyük enfeksiyon riskinin havada asılı virüsler nedeniyle kapalı hacimlerde olduğunun bilimsel bir gerçek olduğunu ifade eden TOBB İklimlendirme Meclisi Raporu, “Salgın sonrasında da ve muhtemelen olacak yeni salgınlarda da, çocukların ve çocuklar yoluyla çarpan etkisi ile toplum sağlığına etkisi büyüktür. Bu nedenle okullardaki iç hava kalitesinin iyileştirilmesi en öncelikli toplumsal sorumluluklardan bir tanesidir. Yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık ortamlarda uzun zaman dilimlerinde kalmanın COVID-19 bulaş riskini artırdığı, oysa doğru bir havalandırmanın ve kontrolünün COVID-19’a neden olan virüslerin iç ortama yayılmasının önlediği ve bulaş riskini azalttığı bilimsel bir gerçektir” görüşünü savundu.

Eğitim, öğretim başarısını da etkileyecek

Çocukların iç hava kirliliğinden yetişkinlere göre daha fazla etkilendiğinin anlatıldığı raporda, sınıf içi iklimlendirme noktasında alınacak önlemlerle; çocukların sağlığının korunmasının yanı sıra eğitim – öğretim başarısına da katkı sağlanacağı kaydedildi. 
 

Raporun tam metni: https://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayinlari.phpSlider Altına