TMMOB Sanayi Kongresi 2017’nin Programı Açıklandı

06 Ara 2017

TMMOB Sanayi Kongresi 2017’nin Programı Açıklandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından,  8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yapılacak olan TMMOB Sanayi Kongresi 2017’nin programı açıklandı. 

Detaylı kongre programı şöyle: 

08 ARALIK/1.GÜN

09.00 – 09.30 Kayıt

09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Konuk Konuşmacılar

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 Açılış Oturumu: Küresel Eğilimler ve Türkiye

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut BORATAV

Küresel Kapitalizmin Tasarımında Yeni Eğilimler, Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Sermaye Birikiminde İstikrarsızlığın Kaynakları, Mustafa SÖNMEZ

Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi, Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

12.45 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.45 I. Oturum: Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret ŞENSES

Dünyada ve Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme Dinamikleri, Doç. Dr. Ebru VOYVODA

Yeni Milli Gelir Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin Büyüme Tercihleri, Yrd. Doç. Dr. Özlem ALBAYRAK

Bir Dönemin Enerji Politikaları, Oğuz TÜRKYILMAZ

15.45 – 16.00 Ara

16.00–17.45 II. Oturum: Sanayinin Genel Sorunları: İstihdam, Finansman ve Mekân

Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN

Sanayi-İstihdam İlişkisi, Dr. Cevat YILDIRIM

İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi, Doç. Dr. Emel MEMİŞ PARMAKSIZ, Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt Finansman mı?, Gülay DİNÇEL

Sanayinin Mekansal Dağılımı, Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

09 ARALIK/2.GÜN

10.00–11.15 I. Oturum: Oda Alan Araştırmaları Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent

Oturum Başkanı: Yunus YENER

Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması, Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Tartışmacılar: Kaya GÜVENÇ, Doç. Dr. Serdal BAHÇE, Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.15 – 11.30 Ara

11.30 – 12.45 II. Oturum: Oda Araştırma Raporlarının Sunumları

Oturum Başkanı: Osman SERTER

MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB Raporu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Raporu, Yavuz BAYÜLKEN

Gıda Sanayi ve Mühendisler, TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu

12.45 – 13.30 Yemek

13.30 – 15.30 III. Oturum: Teknoloji ve Mühendislik

Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR

Büyük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0, Prof. Dr. Erinç YELDAN

Mühendisler ve Toplum Kalkınması, Prof. Dr. Metin DURGUT

Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Merkezleri, A. Selçuk SOYLU

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.45 IV. Oturum: Sanayileşme, Kalkınma ve Mühendisler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

Kalkınamayan Türkiye’de Mühendisler, Emin KORAMAZ

Sanayisizleşen ve Mühendissizleşen Türkiye, Doç. Dr. Serdal BAHÇE

Yeni Bir Kalkınma–Sanayileşme Paradigmasına İhtiyacımız Var!, Dinçer METE