Header Reklam

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu Oluşturdu

28 Mayıs 2020 Dergi: Haziran-2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV, İSKİD MTMD, TTMD, MÜKAD ve TRFMA, öncelikli olarak pandemi önlemlerine yönelik ortak çalışmalar için “İklimlendirme Teknik Kurulu” oluşturdu. Konuyla ilgili TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener şu açıklamalarda bulundu: 

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak kurulduğumuz günden beri toplum için mühendislik yapmaya, mesleki bilgi birikimimizi ülkemiz ve halkımız adına kullanmaya devam ediyoruz. Pandeminin ülkemizde görüldüğü andan itibaren üyelerimizin büyük bir çoğunluğu ile iletişime geçip onlarla dayanışma içine girdik. Üyelerimizin evde kaldığı bu dönemde çevrimiçi teknik söyleşiler yaptık. Sağlık emekçilerine 30.000 siperlik temin ederek, onların vermiş olduğu çabaya destek olmaya çalıştık. Bunların yanı sıra pandeminin ilk gününden itibaren konusunda uzman üyelerimizi bir araya getirdiğimiz bir ‘Teknik Kurul’ ile birlikte hazırladığımız, ‘Hastaneler ve Toplu Bulunulan Mekanlarda Yapılması Gereken Acil Düzenlemelere Dair Önerilerimiz’ açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Daha sonra kurulumuz büyüyerek çalışmalarına devam etti ve bu konuda makale yayını yaptı. 
‘Normalleşme’ takviminin açıklanması ve AVM’lerin açılışı için 11 Mayıs tarihinin verilmesi üzerine, içeriği ve zamanı konusunda tereddüt yaşadığımız bu süreçle ilgili 14 maddelik ‘AVM’ler, İşyerleri ve Toplu Bulunulan Mekânların Tesisatlarında Mutlaka Alınması Gereken Corona Virüs Önlemleri’ basın açıklamasını yaptık. 
Pandeminin ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bir Bilim Kurulu oluşturulmasını takdirle karşılıyoruz ancak diğer yandan bu kurulda Türk Tabipleri Birliği’nin de kurumsal olarak bir temsiliyetinin olması, bunun yanında pandemi sürecinde hayati önem taşıdığını hep birlikte gördüğümüz bina ve mekânların iklimlendirme/ tesisat sistemleri ile ilgili de TMMOB ve MMO olarak Odamızın da yer almasının çok daha doğru bir karar olacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde oluşturulacak bir kurul sayesinde Pandemi sürecinde alınacak önlemler bütünlüğü sağlanmış olacak ve ortak akıl ile alınmış kararlar ile daha doğru uygulamalar yapılmış olacaktır. 11 Mayıs tarihinde AVM’lerin belirli bölümlerinin belirli yoğunlukta açılmış olması ile ilgili olarak da duymuş olduğumuz mesleki sorumluluk gereği AVM’lerin İklimlendirme Sistemlerinde Alınması gereken önlemlerle ilgili hazırlamış olduğumuz yazıyı tüm kamu kurumları ile ivedi olarak paylaştık. 
Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederek, özellikle İklimlendirme Sistemleri ile ilgili birtakım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek maksadıyla, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında oluşturulan ‘Teknik Kurulu’, daha da genişletmek kararı aldık ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği) ile farklı mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındıran MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği) temsilcilerinin katılımlarıyla daha da güçlendirerek çeşitli alt gruplarda çalışma yapacak hale getirdik ve adını İklimlendirme Teknik Kurulu olarak değiştirdik. 
İklimlendirme Teknik Kurulumuz çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplayacaktır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında doğru havalandırma ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapacaktır. 
Yapılacak çalışmalarda,

  • Hastane ve Sağlık Yapıları
  • Oteller
  • Alışveriş Merkezleri
  • Askeri ve Lojistik yapılar
  • Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları
  • Okullar ve Eğitim Tesisleri
  • Konutlar
  • Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler
  • Düğün Salonu-Restoran-Disco ve Barlar

olmak üzere ayrı başlıklar halinde bu yapılarda hangi önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili yönergeler oluşturulacaktır. 
Bu yönergelerin takibi ve kontrolü için usul ve esaslar belirlenecektir. 
Bu yapılarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların yayınları takip edilecektir. 
Mevcut yapılar ve yeni projelerde olası pandemik senaryolarına göre koşul ve kriterler belirlenecektir.
Ortaya çıkan raporların ilgili kurum ve kuruluşlar ve toplumla paylaşılması hedeflenmiştir. İklimlendirme Teknik Kurulu, Odamızın sektör dernek ve vakıflarıyla (ISKAV, İSKİD, MTMD, TRFMA, MÜKAD ve TTMD ile) oluşturduğu İklimlendirme Teknik Kurulu belirli aralıklarla kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yapacak, yapılan denetlemeler varsa sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacak ve gönüllülük esasıyla kendisine başvuru yapacak ortak kullanımlı kapalı alanlara sahip yapıların inceleme sonuçlarını yapı sahipleri veya işletmecileri ile paylaşıp iç hava kalitesi yönünden iklimlendirme sistemini vasıflandıracaktır.”

Bütün bu bilgilerin güncel olarak izlenebilmesi için 
www.mmo.org.tr web adresini
Twitter: @MMOtmmob 
Instagram: mmogenelmerkezi
Facebook: TMMOB Makina Mühendisleri Odası sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.