Header Reklam

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı

17 Temmuz 2020 Dergi: Temmuz-2020
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın enerji sektörü ve işleyişi ile ilgili önde gelen bir çalışması olarak dikkat çeken ve 2010’dan beri her iki yılda bir yayınlanan enerji görünümü raporlarının altıncısı “Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020” Oda Raporu yayımlandı. Rapor, enerji sektörünün tüm unsurları ile dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri irdeliyor ve virüs krizi ile daha da ağırlaşan sosyoekonomik krizle ilgili saptamalarda bulunuyor. Raporun “Bazı Saptamalar ve Aykırı Öneriler” başlıklı Sonuç bölümünde önerilen Demokratik Enerji Programı, yenilenebilir kaynaklara dayalı, toplum yararını gözeten, kamusal planlamayı esas alan, ekonomik ve teknik anlamda verimliliğe öncelik veren, kamusal hizmet olarak temin edilecek enerjiyi azami oranda tutumlu ve etkin kullanmayı öngören, işleyişi katılımcı, içeriği demokratik bir enerji programı geliştirme tartışmalarına katkı koymayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 RaporuSlider Altına