Header Reklam

TMD 1994 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

05 Mart 1994 Dergi: Mart-1994

Tesisat Mühendisleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 18.3.1994 tarihinde Ankara'daki Dernek merkezinde yapıldı. Dernek üyelerinin biraraya geldikleri toplantıda Yönetim Kurulu 1. Yıl Çalışma Raporu okundu. Celal Okutan, Akdeniz Hiçsönmez, Rüknettin Küçükçalı, Numan Şahin, Yavuz Alp, Ersin Gürdal, Mustafa Özkayalar, Bülent Özgür ve İbrahim Biner'den oluşan Yönetim Kurulu'nun Çalışma Raporu özetle şöyle :

-          15-17 Nisan'93 tarihlerinde yapılan 1. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde 13 üye tebliğ sundu, panel ve oturumlara başkan veya konuşmacı olarak katıldı.

-          "Teknik Bülten"in periyodik olarak 6. sayısı çıkarıldı.

-          Yönetim Kurul u Başkanı Celal Okutan ve Sekreter üye Numan Şahin ve Birol Kılkış'ın girişimleri sonucu TMD, ASHRAE'nin Haziran'93 toplantısında 33. Uluslararası "Associate" üyesi oldu.

-          ASHRAE'nin 33. Uluslararası üyesi olarak, ASHRAE'nin New Orleans kış toplantısına TMD kalabalık bir grupla katıldı.

-          Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Türkiye Mühendis Müşavir ve Mimarlar Birliği ile ilişkiler güçlendirildi.

-          Yapı'93-Ankara, Tesisat'93-İstan-bul, Isoha'94 - İstanbul fuarlarına katılındi.

-          Hacettepe Üniversitesi ile IAI (In-door Air International)/İngiltere kuruluşunun 11-12 Kasım 1993 tarihinde Ankara'da düzenlediği kongrede, üyelerden Prof. Dr. Rüknettin Oskay'ın oturum başkanı olduğu panelde Numan Şahin, Indoor Air Quality-Standart 62 saydam gösterisi, Fatma Çölaşan ise Ticari Binalarda Klima ve Havalandırma konulu bir bildiri sundu.

-          Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan BEL-KO'nun Yenilenebilir Enerji (Güneş Evleri) ile ilgili and Sanitary Engineers) paneline Fatma Çölaşan panelist olarak katıldı.

-          Derneğin kuruluşu 6 ilgili Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve 18 Dernek ve Birliğe duyurularak, çeşitli kuruluşlarla mesleki, yasalar ve teknik şartnameler konularında muhtelif temas ve yazışmalar yapıldı.

-          ASHRAE ile düzenli irtibat sağlanıp görüş bildirilerek ve ASHRAE'den gelen standartlar listesi Teknik Bültende yayınlandı.

-          Bursa Doğal Gaz Kongresi ve sergisine Celal Okutan ve Numan Şahin katılarak Bursa Büyükşehir Beledi Başkanı Teoman Özalp ve Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Ünler'e rapor sundular.

-          ASHRAE'ye Türkiye'den üye olanların sayısı arttırıldı. Isı Pompalan işletme akışkanı olan CFC ve HCFC'nin kullanımını kısıtlayan Montreal Protokolü hakkında durum değerlendirme anketi yapıldı. Çevre Bakanı'nın da görüşleri ilave edilerek ASHRAE'ye gönderildi.

-          ASHRAE'nin 30 Ekim 1993'de Londra'daki CLIMA 2000 Kongresi ve Fuarına Numan Şahin ve Fatma Çölaşan katıldılar

-          Muhtelif zamanlarda yemekli toplantılar düzenlenerek üyeler arası görüş alış verişi güçlendirildi. Ayrıca toplantıda tüzük değişikliği yapılarak Misafir Üye statüsü değiştirildi.

Buna göre misafir üyelik kendi bölümü için üç kategoride toplandı.

1-        Derneğe asil üye olma şartına haiz olmayan, fakat meslekte belli yeri olanlar; tesisat mühendisleri,

2-        Derneğe ve mesleğe büyük yarar ve katkıları olan; meslekle ilgili yapı teknolojisinde hizmet veren kamu veya özel sektörde çalışan makina mühendisi veya diğer meslek dallarındaki akademisyen, yönetici, uzman vb. teknik elemanlar,

3-        Mesleğe yönelmiş üniversite lisans, lisans üstü, doktora eğitimi yapan, mesleğin gelişim ve mesleğe teşvik amaçlı öğrenciler


Etiketler