Header Reklam
Header Reklam

Ticari Soğutma Sistemlerinin Performansını Artıran Temprite Birleştirici Yağ Ayırıcı Teknolojisi

27 Ağustos 2023 Dergi: Eylül-2023
Ticari Soğutma Sistemlerinin Performansını Artıran Temprite Birleştirici Yağ Ayırıcı Teknolojisi

Bugün süpermarketler ve diğer yiyecek perakende satışı yapan firmalar enerji tüketimlerini olabildiğince düşürerek rekabetçi güç elde edebiliyor. Görüntüleme ve izleme sistemleri, otomasyon ve kontrol kullanımının büyümesi ve performans sözleşmelerinin, verimlilik danışmanlarının ol­duğu bir çağda, çözümler ve bunlar için yapılacak yatırımların geri dönüşü daha büyük önem taşıyor.

Temel bileşenlerde yapılacak iyileştirmeler önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir. Birleştirici yağ ayırıcılar bu bileşenlerin başında gelir ve doğru bir yağ ayırıcı seçimi soğutma sistemlerinde enerji tüketimini azaltabilir.

Filtreler, kurutucular ve yağ ayırıcılar gibi bileşenler, soğutma sistemlerini kirletici maddelerden korur, nem ve asit oluşumunu önler ve uygun yağ sirkülasyonunu düzenler. Birden fazla tipte yağ ayırıcı teknolojisi mevcut olsa da hepsi aşırı yağ sirkülasyonunu engellemek gibi aynı amaca hizmet eder. Yağ, basma hattında izole edilir ve kompresöre geri gönderilir. Yağın tek amacı kompresörü yağlamaktır, ancak yağ sistemde dolaşırken ısı eşanjörlerinin iç yüzeylerinde ince bir film oluşturur ve bir yalıtkan görevi görür. Bu, sistemin verimliliğini düşürür ve enerji tüketimini artırır. Buna ek olarak, soğutma sistemleri sabit bir hacme sahiptir ve eğer soğutucu akışkanın debisi çevrimdeki yağın aşırı debisi ile karşı karşıya kaldığında, sistemin soğutma kapasitesi azaltılır, bu ise maliyetleri artırır.

Temprite Birleştirici Ayırıcılar Nasıl Çalışır?

Uygun olarak tasarlanmış birleştirici yağ ayırıcıları, kütle akışındaki yağ bileşeninin %95 ila %99'unu giderebilir. Bu ayırıcılar, en küçük yağ moleküllerini bile uyarabilen, son derece saf cam elyaflardan oluşan bir filtre kullanır. Bu malzeme, molekülleri çarpışmaya ve daha büyük damlacıklar oluşturmaya zorlar; bu damlalar da yerçekimi tarafından drenaja yönlendirilir. Birleştirici ayırıcılar, ayırıcının nominal yükünün neredeyse %20'sine kadar aynı etkinlik seviyesini korur. Daha fazla mağaza enerji tüketimini azaltmak için soğutma yükü kaydırma/eşleştirme yöntemini kullandığından, bu giderek daha önemli hale geliyor. Temprite haricindeki santrifüj tasarımları bu özellikte değildir ve yük arttıkça verimlilikleri düşer.

Enerji maliyetlerini azaltmanın anahtarı, yağın; ısı eşanjörlerini kaplamaması ve soğutucu akışkanın akış seviyesini azaltmaması için sistem içinde dolaşmasını engellemektir. Yapılan testlerde diğer yağ ayırıcıların dolaşımdaki yağ yüzdesini %87'ye kadar azaltmayı başarırken, Temprite birleştirici yağ ayırıcısının yağ yüzdesini %99'un üzerinde azalttığı görülmüştür. Bu, daha yüksek enerji tasarrufu anlamına gelmektedir.

Temprite birleştirici yağ ayırıcısının sağladığı ek yararlar

Temprite birleştirici yağ ayırıcı kullanmak, aşağıda özetlenen ek faydalar sağlayabilir.

Gerekli sistem yağı hacminin azaltılması: Daha az yağ dolaşırsa, kompresörlerin basitçe yağlanması ihtiyacını karşılamak için çalıştırma sırasında sisteme daha az miktarda yağ enjekte edilmesi gerekir.

Başlatma süresinin kısaltılması: Yağ sirkülasyonunun sınırlandırılmasında daha etkili oldukları için, birleştirici yağ ayırıcılar sistem çalışmaya başladığında daha düşük düzeyde yağ yüklenmesini sağlar. Bu, doğrudan yağ maliyetinden ve ilk kurulum işçiliğinden tasarruf anlamına gelir.

Ses seviyesinin azaltılması: Olağandışı titreşimlerin olduğu sistemlerde ayarlanabilir susturucular tavsiye edilirken, vasat titreşimlerde, hızları dahili olarak azaltan yağ ayırıcılar, basit tahliye hattı susturucuları olarak görev yapabilir.

Yağ birikintisinin azaltılması: Fazla yağ, buharlaştırıcılarda sıkışıp kaldığında ve bunu telafi etmek için soğutucu akışkan hızları arttığında, yağın aniden sıvı birikinti şeklinde kompresöre geri dönme tehlikesi vardır. Bu, kompresörde ciddi hasara neden olabilir; kompresör, değiştirilmesi pahalı bir bileşendir.

Sistemdeki katı kirleticilerin giderilmesi: Birleştirici yağ ayırıcıların iç özellikleri onları mükemmel sistem filtreleri haline getirir. Ortalama bir birleştirici yağ ayırıcı, standart filtre/kurutuculardan veya emme hattı filtrelerinden çok daha fazla filtre alanına sahiptir ve 0,3 mikron ve daha büyük parçacıkları yakalama kapasitesine sahiptir. Kirletici maddeler sistemdeki herhangi bir mekanik bileşene, özellikle de ölçüm cihazlarına yönelik tehditlerdir.

Kompresör Döngüsünün Azaltılması: Yağ sirkülasyonu azalırsa, kütle akışı daha fazla soğutma kapasitesine sahip olur. Bu, kompresörün çalışma döngüleri için toplam talebini etkili bir şekilde azaltacaktır. Bir kompresörün ömrü, servis sırasında yaşadığı çalışma çevrimi (aç/kapa) sayısına yakından bağlıdır.

Gereksiz bileşenlerin ortadan kaldırılması: Yağ taşınımının ortadan kaldırılmasıyla sunulan akıllı sistem tasarımı, gerekli olmayabilecek yağ rezervuarlarının kaldırılmasını veya boyutunun küçültülmesini sağlayabilir. Ayrıca, Temprite birleştirici yağ ayırıcıların filtreleme özelliklerinden tam olarak yararlanılarak, emme hattı filtrelerinin ortadan kaldırılması da mümkün olabilir.

https://www.espasogutma.com.tr