Slider Altına

Thomson Reuters, International Journal of Refrigeration'ın hâlâ alanında en iyisi olduğunu doğruladı

03 Ekim 2018 Dergi:

Uluslararası Soğutma Enstitüsü iif/iir’in yayın organı olan IJR'nin (International Journal of Refrigeration) etki katsayısı her yıl artıyor. Etki Katsayısı (IF) Thomson Reuters tarafından, bir derginin belirli bir referans yıldaki alıntılarının, önceki iki yılda dergide yayınlanan makale ve derlemelerin sayısına oranı olarak hesaplanır. Derginin kalitesinin bir yansıması olarak, International Journal of Refrigeration'ın (IJR) Etki Faktörü (IF), 2016'da 2.779 iken 2017'de %16 artış göstererek 3.233'e çıktı.

En son yayınlanan Thomson Reuters Dergi Alıntılanma Raporu, diğer göstergelerin yanı sıra, bir derginin teknik ve bilimsel değeri, uluslararası itibarı ve etkisi ile ilgili ölçümleri de içermektedir.

Uluslararası Soğutma Enstitüsü’nün IJR dergisinin sürekli olarak iyileştirilmesi, soğutma alanında güvenilir bilgi için hala önemli bir kaynak olduğunu Thomson Reuters doğrulamaktadır.

Dergiye gönderilen makale sayısı yıllar içinde sürekli artmakta olup 2014 yılında 551 iken 2017'de yaklaşık 900'e yükselmiştir.

Toplamda, 2017 yılında kabul edilen 336 makalenin %63'ü Asya'dan,%15'i Batı Avrupa,%9'u Kuzey Amerika ve %6'sı Afrika'dan gelmişti.

IIR konferanslarının ve kongre sunumlarının endekslenmesi

IIR, 2014 yılından bu yana IIR konferans ve kongre belgelerini Scopus ve Web of Science (WOS) gibi uluslararası veri tabanlarında endekslemeye devam etti ve bu durum derginin Etki Faktörü üzerinde dolaylı olarak olumlu bir etki yarattı.

IIR münhasır üyeleri, IJR'ye online olarak Elsevier platformu olan ScienceDirect aracılığıyla erişebilmektedir.

 

Not: 2018’den itibaren IJR Dergisi, sadece on-line olarak yayımlanmaktadır.


Etiketler


Video İçerik

Performansa Dayalı Deprem Tasarımı Yaklaşımı

Sempozyum