Header

TESKON-DİD İşbirliği ile “Tesisatta Sismik Koruma” Semineri Düzenleniyor

13 Mart 2019 Dergi: Mart-2019

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 14.sü 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Deprem İzolasyon Derneği’nin desteklediği TESKON’da DİD üyeleri “Tesisatta Sismik Koruma” başlıklı bir seminer verecekler. Yöneticiliğini DİD’in geçmiş dönem başkanlarından Eren Kalafat’ın yapacağı seminerde DİD Yönetim Kurulu Başkanı Deprem Yüksek Mühendisi Dr. Cüneyt Tüzün (CT Mühendislik ve Müşavirlik) “Tesisatta Sismik Korumanın Temelleri ve Yönetmelikler”, Sismik Dizayn Mühendisi Ali Cenk Tepegöz (Ulus Yapı A.Ş.) “Sismik Keşif Özeti Hazırlama Esasları” ve DİD’in geçmiş dönem başkanlarından Deprem Yüksek Mühendisi Dr. Oğuz Bahadır Şadan (OBS Proje Müh. Müş. Ltd. Şti.) “Tesisat için İleri Deprem Mühendisliği Uygulamaları” başlıklı sunumları ile seminer katılımcılarına bilgi aktaracak.

Tesisatın sismik koruması, ilgili yerel ve uluslararası yönetmeliklere tam hakimiyet ve uzun yıllara dayalı deneyim gerektiren bir uzman mühendislik konusudur. Bu seminerde hepsi birer DİD (Deprem İzolasyon Derneği) üyesi kurumu temsil eden konuşmacılar; konuya yeni dahil olanlar için depremler ile ilgili genel bilgilerden başlayarak ilgili yönetmelikleri ve standartları anlatacak. Konuşmacılar, ihale dosyası hazırlayanlar için tesisatta sismik keşif özeti hazırlama esaslarına değinecekler ve bu konuya daha fazla ilgi duyanlar için de uzman deprem mühendisliği pratiklerini paylaşacak.