Header Reklam

TESKON 2019 Sektörü İzmir’de Buluşturuyor

27 Mart 2019
TESKON 2019 Sektörü İzmir’de Buluşturuyor

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında bu yıl düzenlenecek olan sempozyum, seminer, kurs çalışmalarının konuları belirlendi. Teskon 2019’un içeriğine ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzere. İlk kez 1993 yılında düzenlenen ve bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hazırlığına iki yıl önce başlanan kongrenin taslak programı yayımlandı. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngörkongreye ilişkin şunları söyledi:

“Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin temel, güncel ve gelişmekte olan konularını ele alan, çeşitli platformlarda eğitim, bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları yaratan zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri ile katılımcılarının takdirini kazanmakta, bir sonraki kongre tarihi hemen takvimlere işaretlenmektedir. Tesisat Kongreleri, en az bir yıl öncesinden başlayan Yürütme Kurulu çalışmaları, Düzenleme Kurulu, Danışmanlar Kurulu görüşleri, sektör dernekleri görüşleri, Seminer-Sempozyum-Kurs Yöneticileri görüşleri, bir önceki Kongre katılımcılarının görüşlerini yansıtan anketler ile şekillenir ve iletilen her bir fikrin, önerinin titizlikle değerlendirilmesi ile oluşur. Bu kez de aynı heyecanla kongre hazırlıkları sürmektedir. İzmir, İstanbul, Antalya gibi illerden belirlenen ve alanlarında uzman olan 26 kişiden oluşan yürütme kurulumuz bugüne kadar geniş katılımlı 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Yürütme Kurulumuz; Danışmanlar Kurulu ve sektör derneklerinin görüş ve önerilerini yazılı almanın yanı sıra 26 Temmuz 2018 tarihinde Odamız İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirdiği toplantıda da bilgi edinme imkânı yakalamıştır. Bu toplantıya 16 dernek temsilcisi katılım sağladı. Katılımcıların, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin geliştirilmesine yönelik görüş ve düşüncelerini dile getirmelerinin yanı sıra toplantıda ilgi alanlarına giren konularda birçok dernek görev de almak istediğini ifade etti. Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulları ile sektör dernek ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda kongre programımız son aşamaya gelmiştir.

TESKON 2019’un ana teması: “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”

Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar olarak bizler bilmekteyiz. Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak durumundadır.

Kongrede “Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler”, “Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi”, “Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü”, “Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar”, “Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi”, “Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar”, “Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı” konularına bağlı olarak tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulamaya çalışacağız. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi içeriğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin paylaşılması için değerli bir fırsat sunulacaktır.

TESKON kapsamında seminer ve sempozyumlar önemli yer tutmakta

Teskon, farklı konu başlıklarında düzenlenen sempozyum ve seminerler ile çeşitli alanlardaki uzmanlık konularını kongreye taşımayı amaç edinmiştir. Yöneticilerinin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu platformlara gelen bildiri ve gösterilen ilgi her kongrede daha da artmaktadır. Teskon 2019’da da bu platformlar yine önemli bir yer tutmaktadır.

Teskon 2019’da toplam yedi tane sempozyum düzenlenecektir. Bunlar "Akışkanlar Mekaniği", "Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar", "Isıl Konfor", “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, "Soğutma Teknolojiler” ve “Termodinamik” sempozyumlarıdır. Ayrıca Kongre kapsamında “Mekanik Tesisatta Dijitalleşme”, “Jeotermal Enerji”, “Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, “Bina Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, Kısıtlar”, “CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan Yenilikçi Önlemler ve Ekserji”, “Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı”, “Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik Koruma” seminerleri düzenlenecektir.

Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayan bildirilerin yanında, tesisat mühendisliği ile ilgili olmak üzere temel bilim dallarında yapılmış teorik ve deneysel bildirilerin sunumuna da imkân vermektedir. Hakemler ve Kongre Bilim Kurulu değerlendirmelerinden sonra sunum için kabul edilen bildirilerden seçilenler ayrıca MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanacaktır. Kongre platformlarından seminer ve sempozyum çalışmaları, yöneticileri vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Geçen kongrelerimizde olduğu gibi TESKON 2019'a da özet ve bildiri katılımı anlamında önemli sayıda başvuru gerçekleşmiştir. 286 özetin gönderildiği kongremize gelen bildiriler, seminer sempozyum yöneticilerinin yanı sıra yürütme kurulu ve danışmanlar kurulu tarafından hassasiyetle değerlendirilmiş ve 187 bildiriye taslak programda yer verilmiştir.

15 farklı konuda kurs gerçekleştirilecek

Her TESKON'da olduğu gibi kurslar bu sefer de önemli bir hacim tutmaktadır. Kurs açmak için 15 ayrı konuda başvuru oldu ve bu kurslar Yürütme Kurulunda tartışılarak açılması planlanmaktadır.

Kurslar, "Havuz Nem Alma İklimlendirmesi", "Sistem Seçimi", "Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma Uygulamaları", "İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması", "VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri", "Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği", "Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları", "Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları", "Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme", "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları", "Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri", "Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları", "Isıl Sistemlerin Tasarımı" ve "Medikal Gaz Tesisatı" konularında düzenlenecektir. Kursların içerikleri sekretaryamıza ulaşmıştır. Kurs katılımcı sayısı, salon kapasitesi ile sınırlı olduğu için başvuruda öncelik esas kabul edilecek ve yeterli kayıt almayan kurslar açılmayacaktır. Bu açıdan kurslara önceden kayıt yaptırmak kursların programda yer almasının tespiti için önemli olacaktır.

Bu kongremizde bakanlık, dernek, oda ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı panelde “Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum” konusu tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca “Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler” konusunda bir forum düzenlenecektir. Kongremizin önemli platformlarından olan sabah toplantılarına ilişkin konu ve davetli katılımcılar Yürütme Kurulumuz tarafından belirlenerek Düzenleme Kurulumuzun onayına sunulmuştur.

Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde kullanılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak amacıyla “İklimlendirme terimleri sözlüğü” çalışmasını başlattık. Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük sektörümüze kazandırılacaktır.

Teskon; seminerleri, sempozyumları, kursları, teknik bildiri oturumları, paneli, forumu, konferansları, sabah toplantıları ve sosyal etkinliklerinin yanı sıra kongre paralelinde Hannover Messe organizasyonunda düzenlenen Teskon+Sodeks fuarı ile oluşturduğu bütünlükle, sektör için gelenek haline gelen önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.

Başlangıcından beri destek gören ve sektörümüzün tüm bileşenleriyle sahiplendiği “Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi”nin yakın zamanda içerikli programını paylaşacağız. Şimdiden bu oluşumda destek olan kişi, kurum, kuruluşlarımıza kongre yürütme kurulu adına teşekkür ediyorum. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı’nda sektörün tüm bileşenleriyle birlikte olmayı ümit ediyorum.”Slider Altına