Header Reklam

Termodinamik Paneli (1) 'Yapılarda Isı Yalıtımı'

05 Kasım 1992 Dergi: Kasım-1992

Derginiz Termodinamik planladığı etkinlikler çerçevesinde; paneller, konferanslar, seminer, sempozyumlar dizisinin ilkine "Yapılarda Isı Yalıtımı" (Yakıt Tasarrufu ve Hava Kirliliğinin Azalması) Paneli ile başlıyor. "Yapılarda Isı Yalıtımı Paneli" 12 Kasım 1992 tarihinde 17.30'da İ.T.Ü. Sosyal TesislerMaçka'da gerçekleştirilecek ve Panel'i tüm katılanların davetli olduğu bir kokteyl izleyecek.
Panelin oluşumuna katkıda bulunan kurum ve kişiler arasında Ode Mühendislik, Ytong, Orcan, Etiper, İzocam, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve sektörün değerli uzman ve yöneticisi Sn. Ecvet Binyıldız bulunuyor.
paneli "Endüstriyel Yapılarda Isı Yalıtımı", "Endüstri'de Makina Ekipman ve Araçlarının Isı Yalıtımı" panelleri izleyecek. Bu vesileyle panele katkıda bulunan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürü bir borç biliyoruz. Aralık sayımız panelimizin sonuçlarının da yer alacağı şekilde "İzolasyon" konusuna ayrılmış bulunuyor.
Konuyla ilgili okuyucularımızdan 20 Kasım'a kadar Aralık sayımızın içeriğine katkılarını bekliyoruz. Derginiz Termodinamik, bundan sonra her sayısında gelecek sayının konusunu duyacaktır.