Header Reklam

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi’ne Hibe Desteği

08 Aralık 2021
Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi’ne Hibe Desteği

Sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye İMSAD liderliğinde ve ÇEDBİK ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli proje, AB Başkanlığı tarafından koordine edilen Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe almaya hak kazandı 1 Nisan 2021 tarihinde başlayan proje 15 ay sürecek. Projenin genel hedefi; sektörler arası proaktif işbirliği ile politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun kapasitesini artırarak gelişimini desteklemektir. Projenin hedef grupları; 
•    Türkiye İMSAD sanayici, dernek ve paydaş üyeleri;
•    ÇEDBİK üyeleri;
•    İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği sektörlerinde çalışan sivil toplum kuruluşları, platformları, ağlar, girişimler.
•    Yerel yönetimler ve diğer sektör paydaşları;
•    İlgili bakanlıklar, kamu kurumları ve diğer kurumlardır.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.imsad.org/tr/etkinlikler/projeler/surdurulebilir-kalkinma-icin-stklar-2021-2022/anasayfaSlider Altına