Header Reklam
Header Reklam

SOSİAD VI. Dönem Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

05 Şubat 2016 Dergi: Şubat-2016

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği)’ın VI. Olağan Genel Kurulu, 13 Ocak 2016 tarihinde İstanbul Taxim Hill Hotel’de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Vahe Dağdevirenel’in açılış konuşmasından sonra Divan Kurulu oluşturularak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 2014-2015 dönemi Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Toplantıda SOSİAD’ın AREA (Air conditioning and Refrigeration European Association) derneğine üye olması oybirliği ile kabul edildi. 2016-2017 yılları giriş ve yıllık aidatı belirlenmesi, 2016-2017 yılları tahmini bütçelerinin onaylanmasından ve gündemdeki diğer konularının görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi. Seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile yeni dönemde SOSİAD Yönetim Kurulu’nun 11 asil 5 yedek üyeden oluşması Genel Kurul üyeleri tarafından onaylandı. Genel Kurulun ardından Hill Terrace Salonunda SOSİAD üyelerine ve davetlilere kokteyl verildi. SOSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 15 Ocak 2016 tarihinde yaptı. Yönetim Kurulu görev dağılımının, başkanlığa M. Metin Terzibaşıoğulları’nın seçildiği ve başkanlık devir tesliminin yapıldığı toplantı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve kararlarla sürdü. 2016-2017 dönemi SOSİAD Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturuldu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı: M. Metin Terzibaşıoğulları
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Vahe Dağdevirenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Atila Demir
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mahmut Turgut
Genel Sekreter: Taner Şenkardeş
Sayman: Eyüp Çil
Yönetim Kurulu Üyesi: Hakan Akgün
Yönetim Kurulu Üyesi: Kıvanç Aslantaş
Yönetim Kurulu Üyesi: Turgay Karakuş
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Acül
Yönetim Kurulu Üyesi: Selçuk Savaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

İbrahim Yeşilçay
Ahmet Uludoğan
C. Levent Tetik
Mustafa Engin Deryaaşan
Barış Uçaner

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler

Yüksel Turgut
M. Cem Atalkın
Akın Yurtsever

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Kamer Erol Bodosoğlu
Murat Alemdar
Mehmet Özdal

Onur Kurulu Asıl Üyeler

A. Metin Duruk
K. Jirayir Dağdevirenel
Mustafa Turhan

Onur Kurulu Yedek Üye

Ömer Soy