Header Reklam
Header Reklam

Samsung’un Yaptığı Araştırma, Hibrit Çalışanlar için Klimanın Önemini Ortaya Koyuyor

20 Ağustos 2023 Dergi: Eylül-2023
Samsung’un Yaptığı Araştırma, Hibrit Çalışanlar için Klimanın Önemini Ortaya Koyuyor

Samsung Climate Solutions tarafından yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'ta hibrit çalışma modellerine sahip çalışanların neredeyse üçte ikisinin (%64) 2023'te, 2022'ye kıyasla klimalı olması nedeniyle ofiste daha fazla zaman geçirmesi muhtemel olsa da, %66'sının bozuk veya konforsuz klimalar yüzünden ofise gitmekten cayabileceğini gösterdi.

Ofiste daha fazla gün geçirenler arasında 2022'ye göre fark oldukça büyük ve 2023'te bu fark ortalama ayda fazladan 9,2 günü buluyor. Bu, özellikle 18 ila 24 yaşındakiler için daha önemli ve ankete katılanların %81'i yüz yüze çalışma ve birlikteliğin artan önemini vurgulayarak, iş arkadaşlarıyla daha fazla yüz yüze gelebilmeyi planlıyorlardı.

%35'i hava sıcakken klimadan faydalanmak için işe gittiklerini belirtti. Bu talep göz önüne alındığında, ofis ortamlarının kalitesi her zamankinden daha önemli olduğu görülüyor. Hibrit çalışanların %24'ü ofis klimalarından memnun değildi ve bunların %40'ı klimanın genellikle düzgün çalışmadığını bildirdi. İlginç bir şekilde, klima ile sorun yaşayan hibrit çalışanların neredeyse üçte biri (%31) sorunun sert esen soğuk hava akımı olduğunu söylüyor.

Birleşik Krallık ve İrlanda İklim Çözümleri Başkanı Steve Fleming şunları söyledi: “Birleşik Krallık değişen çalışma modellerine ve değişen havalandırma modellerine uyum sağladıkça, soğutmada ileri teknolojinin önemi artacaktır. Çalışanları düzenli olarak ofise çekmek isteyen işletmeler, önümüzdeki aylarda ve yıllarda kaliteli iklim kontrol teknolojisinden önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Bu tür teknolojiler arasında, insanların şikayet ettiği, doğrudan üstlerine gelen soğuk hava akımları olmadan soğuk havayı bir ofise eşit şekilde dağıtan Samsung'un WindFree soğutma sistemi yer alıyor.”

Araştırmaya göre kontrol sistemlerinin de ofis konforunda önemli bir rolü var; Birleşik Krallık'taki hibrit çalışanların yarısından biraz azı (%42) klima konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Katılımcıların üçte biri (%34) meslektaşlarıyla odanın hangi sıcaklığa ayarlanması gerektiği konusunda tartıştı ve dörtte birinden biraz daha azı (%24) insanların sürekli sıcaklığı değiştirmesi nedeniyle sıcaklığın yükselip alçaldığından şikayet etti.

Anlaşmazlıkların en yaygın tetikleyicisi kişilerin termostatı kendilerine göre ayarlamalarıdır (%37). Hibrit çalışanların yarısından fazlası (%55), ofislerinin tüm çalışma alanının sıcaklığını yönetmek için tek bir kontrol sistemine sahip olduğunu söylüyor. Sadece üçte biri (%36) ofis alanına göre sıcaklığı kontrol etmelerine izin veren sistemlere sahip ve ofislerin sadece dörtte biri çalışma alanlarındaki sıcaklığı kontrol etme konusunda her çalışanın eşit oy kullanmasına izin veren demokratik bir yaklaşıma sahip. Ancak, bu ilerici yaklaşım her yerde geçerli değildir. Ankete katılanların %15'i ofislerinde sıcaklığı ayarlamaktan patronun sorumlu olacağını belirtti.

Hibrit çalışma ortamı değiştikçe, özellikle Birleşik Krallık'taki iklim de değiştikçe, çalışanlar yaşam tarzlarını iş-yaşam dengelerine en uygun şekilde ayarlıyor. Birleşik Krallık'taki hibrit çalışanların yarısından fazlası (%57) (kadınlar arasında neredeyse üçte ikiye yükseliyor-%62) klimanın olmadığı bir spor salonundan kaçınacağından, bu durum ofislerden spor salonlarına kadar kamusal alanlardan beklentilerimizi değiştiriyor. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) benzer klima sorunu olan bir restoran veya bardan uzak duracağını ve neredeyse dörtte biri (%24) bir mağazaya girmeyeceğini söylüyor.

Ticari binalar için uzaktan, bölgelere ayrılmış kontrole olanak tanıyan Samsung'un b.IoT arayüzü gibi bulut yönetim hizmetleri oluşturmak, şirketlerin ofis ortamlarını tüm çalışanların yararına olacak şekilde yönetmesini sağlayacaktır. Teknoloji, değişen iklimin ihtiyaç ve taleplerine en iyi şekilde uyacak şekilde hızla ilerliyor ve bu veriler, modern hibrit çalışan için iklim kontrolünün önemini gösteriyor.