Header Reklam

S&Q Mart Akademi 'Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı' Açtı

05 Temmuz 2011 Dergi: Temmuz-2011
S&Q Mart Akademi 'Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı' Açtı

S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 21 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen törenle, Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılan laboratuvar Türkiye'de Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri tarafından açılan ilk ve tek enerji verimliliği uygulama laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

Laboratuvara Neden İhtiyaç Duyuldu?

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan ve, 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, belirli şartları sağlayan kurum ve kuruluşların Enerji Yöneticisi görevlendirmesini zorunlu hale getirmiştir. Yapılan mevzuat değişiklikleri Türkiye?de sanayi sektöründe ve gerekse de bina sektöründe enerji verimliliği konusundaki çalışmaları yürütmek için enerji yöneticileri yetiştirilmesi zorunluluğunu gündeme taşımıştır. E.İ.E tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2013'e bakıldığında "2015 yılı sonuna kadar ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısı en az beş bin (5.000) kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış EVD sayısı en az elli (50) şirkete çıkarılacaktır." denilmektedir. Türkiye'de şu anda 2.000 civarında Enerji Yöneticisi olduğu düşünülürse, Türkiye'nin 2015 yılına kadar en az 3.000 adet enerji yöneticisi daha yetiştirmesi gerekmektedir. Enerji yöneticileri ise, mevzuat gereği ya yetkili kurumlar ya da Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından yetiştirilebilmektedir. Şu anda her ne kadar E.İ.E tarafından da eğitimler verilmekte ise de, yeterince EVD yetkilendirildiğinde E.İ.E'nin bu görevi son bulacaktır. Mayıs 2011 itibarı ile, mevzuata göre enerji yöneticisi yetiştirmek üzere görevlendirilmiş 38 adet EVD, 1 adet yetkilendirilmiş kurum bulunmaktadır. Enerji Yöneticisi eğitimlerinin % 60'ı teorik eğitimden, yaklaşık % 40'ı -sınav dahil- uygulama eğitimlerinden oluşmaktadır. Ne yazık ki, Türkiye'de uygulama eğitimi için alt yapı yeterli değildir. Uygulama eğitimleri sadece E.İ.E bünyesinde Ankara?da ve MMO bünyesinde İzmir ve Kocaeli tesislerinde yapılabilmektedir. Bu nedenle EVD'ler teorik eğitimleri kendi tesislerinde, uygulama eğitimlerini ise E.İ.E 'nin Ankara'daki tesislerinde yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum E.İ.E'nin yükünü artırmakta ve EVD'lerden gelen uygulama eğitimi taleplerini ötelemek zorunda kalmaktadır. Uygulama eğitimi alt yapısının yeterli olmayışı Enerji Yöneticisi eğitimlerinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemekte, aynı zamanda gerek kursiyerler ve gerekse de EVD?ler için sorun yaratmaktadır.
S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına konuşan Genel Müdür Cemal SİLAN, laboratuvarın kuruluş gerekçesini şu şekilde açıklamaktadır: "Kuruluşumuz, hem kendi kursiyerlerini uygulama eğitimleri için Ankara'ya taşımamak, hem de diğer EVD'lere bu konuda destek vermek için kendi uygulama laboratuvarını kurmaya karar vermiştir. Bu karar aynı zamanda, S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin varoluş gerekçesiyle de birebir örtüşmektedir. Bir başka açıdan bakıldığında, bu enerji verimliliği uygulama laboratuvarı Türkiye'de EVD'ler tarafından kurulan ilk uygulama laboratuvarı olmaktadır."

Eğitimlerin İçeriği ve Eğitim Süreleri

Cemal Silan, eğitimlerin süre ve içerikleri hakkında şu bilgileri vermiştir: "Enerji Yöneticisi eğitimleri, 'Bina Enerji Yöneticiliği' ve 'Sanayi Enerji Yöneticiliği' olmak üzere iki kapsamda düzenlenmektedir. Eğitim içeriği ve süreleri, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik tarafından tanımlanmış durumdadır. Bu eğitimler toplam 10 gün sürmektedir. Sanayi Enerji Yöneticileri 80 saat, Bina Enerji Yöneticileri ise 75 saatlik bir eğitime tabi tutulmaktadır. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi bu eğitimlerin % 60'ı teorik, % 40'ı ise uygulama kısmından oluşmaktadır. Bu eğitimlerin amacı, kursiyerlere, enerjinin insan ve çevre açısından önemi, enerji tasarrufu, enerji verimliliği kavramları, enerji yönetiminin gerekleri, mevcut tesis ve binalardaki enerji etüdü yapma teknikleri ile enerji verimliliğini artırma teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir."

Mevzuat tarafından belirlenen teorik eğitimlerde,

 • Türkiye'de ve Dünyada Genel Enerji Durumu
 • Enerji ve Çevre Mevzuatı, Görevler, Yükümlülükler
 • Enerji Yöneticisinin Görevleri
 • Enerji Verimliliği Kavramlar, Önlemler - Hesap Yöntemleri
 • Enerji Etütleri - Verimlilik Artırıcı Projeler
 • Ölçüm Ekipmanları - Ölçüm Teknikleri
 • Ekonomik Analiz Yöntemleri
 • Enerji Kütle Denklikleri
 • Yakıtlar, Yanma, Yakma Sistemleri ve Yanmanın Kontrolü
 • Kazanlar ve Buhar Sistemleri
 • Binalarda ve Endüstride Isı Yalıtımı
 • Endüstriyel Fırınlar ve Kurutma Sistemleri
 • Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Atık Isı Geri Kazanımı
 • Elektrik Enerjisinde Verimlilik
 • Elektrik Motorları, Değişken Hız Sürücüleri
 • Kompanzasyon
 • Kojenerasyon
 • Aydınlatma
 • Otomasyon Sistemleri
 • Kişisel Gelişim


konularında bilgilendirmeler/bilgi tazelemeleri yapılmaktadır.

Uygulama eğitiminde ise,

 • Pompa
 • Buhar kazanı ve buhar sistemleri (kondenstop sistemleri)
 • Fırın ve yakma sistemleri
 • Fan
 • Aydınlatma
 • Kompanzasyon
 • Yalıtım
 • Basınçlı Hava
 • Soğutma,
 • Ölçme ve değerlendirme

  ağırlıklı uygulamalar yer verilmektedir.

S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen eğitimlerde kursiyerler program sonrasında, enerji yönetimi ve enerji verimliliği artırma çalışmalarında karşılaşabileceği olası problemlerle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda gerekli bilgilere ulaşmış olmaktadır. Mevzuat gereğince kurs sonunda yapılan sınavda % 70 başarı gösteren kursiyerlere Enerji Yöneticisi Sertifikası verilmektedir. Sanayi Enerji Yöneticileri, sertifikalarını aldıktan sonra, EVD şirketlerinde ücretli veya sözleşmeli danışman, sanayi kuruluşlarında, Organize Sanayi Bölgelerinin Enerji Yönetim Birimlerinde ve Elektrik Üretim santrallerinde tam zamanlı olarak Enerji Yöneticisi olarak görevlendirilebileceklerdir. Bina Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip kişiler ise, enerji yöneticisi atama zorunluluğu olan binalara danışman olarak hizmet verebileceklerdir. Söz konusu eğitimlere katılabilmek için ilgili mevzuat uyarınca; endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik, elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş gerçek veya tüzel kuruluşlardan gerçek katılımcılar şartı aranmaktadır. Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdür Cemal Silan uygulama laboratuvarı ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları şu şekilde sürdürmüştür: "Kurmuş olduğumuz Enerji Verimliliği Uygulama Laboratuvarının tasarımı sırasında, teorik eğitimlerde anlatılan konuların ve verilen ipuçlarının pekiştirilmesini sağlayacak uygulamalara yer verilmesine özellikle dikkat edilmiştir. Şu anda konvansiyonel enerji uygulamalarına yönelik olarak tasarlanan eğitim senaryolarının, önümüzdeki dönem içinde yenilenebilir enerji kaynakları uygulamalarını da içermesi planlanmaktadır."

S&Q Mart Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., uygulama kısmının kendi tesislerinde yapılacağı, 6 Haziran 2011 ve 4 Temmuz 2011 tarihlerinde başlayacak olan Bina Enerji Yöneticisi (BEY) ve Sanayi Enerji Yöneticisi (SEY) sertifikasyon programı planlamış durumdadırSlider Altına