Header Reklam

REHVA COVID-19 Kılavuzunu Güncelledi

03 Temmuz 2020
REHVA COVID-19 Kılavuzunu Güncelledi

REHVA COVID-19 Görev Gücü yakında pandemi sırasında mevcut en son akademik kanıtlara dayanarak bina sistemlerinin nasıl çalıştırılacağına dair kılavuzların 2. güncellemesini yayınlıyor. Temmuz ayında yayınlanması beklenen yeni sürüm, karantina sonrasında binalara nasıl dönüleceğine odaklanacak ve belirli bileşenler, binalar/alan türleri ve etki azaltma önlemleri için rehberlik sağlayacak.
Endişelere karşı acil tavsiye talebi doğrultusunda, re-sirkülasyonun önlenememesi durumunda ve döner ısı eşanjörlerindeki hava kaçaklarını en aza indirmek için önlemler, fan coil işletimi hakkında sisteme özel iki rehber belge yayınlanıyor. Her ikisi de kapsamlı üçüncü bir kılavuzun parçaları olacak. O zamana kadar, 2. kılavuz belgesi, geçerli daha fazla tavsiye içeren en son genel belge olmaya devam edecek.
• Re-Sirkülasyonlu fan coil'lerin güvenli kullanımı: Bu özel kılavuz, merkezi hava re-sirkülasyonunun önlenememesi durumunda fan coil'lerin ve split ünitelerin nasıl güvenli bir şekilde çalıştırılması gerektiğine dair tavsiyeler sunar.
• Döner ısı eşanjöründeki iç hava kaçaklarını sınırlama: Bu özel kılavuz, havalandırma sistemlerinde iç hava kaçağını azaltmak ve virüsün havada asılı partiküller yoluyla bulaşmasını önlemek için bazı önlemleri içerir.
Okullar için özel COVID yönergelerine yakında yayınlanacak.
Tüm içerik için REHVA COVID-19 kılavuz sayfasını ziyaret edin:

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidanceSlider Altına