Header Reklam

REHVA, COVID-19 kılavuz dokümanı yayımladı

18 Mart 2020
REHVA, COVID-19 kılavuz dokümanı yayımladı

17 Mart 2020 tarihli REHVA dokümanı, “Koronavirüs hastalığı (COVID-19) virüsünün (SARS-CoV-2) işyerlerinde yayılmasını önlemek için bina hizmetleri nasıl çalıştırılır ve kullanılır?” sorusuna karşı, HVAC veya sıhhi tesisat sistemleri ile ilgili faktörlere bağlı olarak COVID-19'un yayılmasını önlemek için koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını olan alanlarda bina hizmetlerinin işletilmesi ve kullanımı hakkındaki tavsiyeleri özetlemektedir. REHVA, güncellemeler gerektiği şekilde takip edilerek, yeni bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.
Aşağıdaki öneriler, WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nun “İşyerlerini COVID-19 için hazır hale getirme” belgesinde sunulan, işverenler ve bina sahipleri için genel rehberlik bilgilerine ek olarak verilmiştir. Dokümanın kapsamı, ticari ve kamu binaları (örneğin ofisler, okullar, alışveriş alanları, spor tesisleri vb.) ile sınırlıdır; Hastane ve sağlık tesisleri (genellikle daha fazla enfekte insan konsantrasyonuna sahip) hariç tutulmuştur.
Bu REHVA belgesi, mevcut en iyi kanıt ve bilgilere dayanmaktadır, ancak birçok açıdan korona virüsü (SARS-CoV-2) bilgileri o kadar sınırlıdır ki en iyi uygulama önerileri için bir önceki SARS-CoV-1 ile ilgili bulgular kullanılmıştır. Son yirmi yılda üç koronavirüs hastalığı salgını ile karşı karşıyayız: İlki SARS 2003-2004 (SARS-CoV-1), ikincisi 2012'de MERS (MERS-CoV) ve üçüncüsü 2019-2020'de Covid-19 (SARS-CoV-2). Bu belgenin odak noktası bu virüs salgınının son versiyonu olan SARS-CoV-2’dir. Belgede 2003-2004 yıllarındaki SARS salgınına atıfta bulunulduğunda, virüs, SARS-CoV-1 olarak adlandırılmıştır.
Dokümanın Türkçe metni, TTMD tarafından TTMD E-Dergi, Sayı 125’in eki olarak çevrimiçi yayımlanacaktır.
 Slider Altına