REHVA Brüksel Zirvesi İnternete Taşınıyor

01 Ekim 2020 Dergi: Ekim-2020

REHVA Brüksel Zirvesi, bina profesyonellerini (mühendisler, üreticiler, araştırmacılar) ve bina enerji verimliliği, iç ortam kalitesi ve sürdürülebilirlik alanlarından diğer paydaşları hedefliyor.

Bu yıl, Zirve iki oturuma ayrılıyor:

  • Politika Konferansı: Yenileme dalgasıyla ilgili üst düzey AB politika oturumu
  • Teknik Seminer: COVID-19 ve pandeminin HVAC teknolojisi ve bina işletimi üzerindeki etkisi hakkında

Politika oturumu, sektörümüzdeki temel sorunları ele alan Yenileme dalgasına odaklanacak: AB politikalarının, enerji verimliliğinin yanı sıra, iyileştirilmiş iç mekan iklim kalitesi ve sağlık açısından garantili performans sağlayan kaliteli enerji yenilemesini nasıl desteklediği ele alınacak. Panel, AB üst düzey temsilcilerini, liderlerini ve “uygulayıcılar” tarafındaki STK'ları bir araya getiriyor. Kayıtlar Ekim'de başlıyor.