REHVA Brüksel Zirve Etkinliği 3-6 Kasım Tarihleri Arasında Çevrimiçi Yapılacak

18 Ekim 2020 Dergi:

Pandemi nedeniyle tüm REHVA daimi komite toplantıları, Konferanstan önce 3-4 Kasım'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Üye Dernekler Genel Kurul Toplantısı 6 Kasım Cuma günü 14.00 - 15.30 saatleri arasında yapılacak. Bu toplantılar sadece REHVA üyeleri ve destekçilerine açık olacak.
Brüksel Zirvesi Konferansı da çevrimiçi yapılacak. Etkinlik 2 saatlik iki oturumdan oluşacak. COVID-19 sonrasına ilişkin bir teknik seminer, HVAC ve inşaat sektöründeki çözümler, pandemi döneminde pratik uygulamaları ile ele alınacak. AB Politika Konferansı, sektördeki temel sorunları ele alan Yenileme Dalgasına odaklanacak. Konferansta AB politikalarının, iyileştirilmiş iç mekan iklim kalitesi açısından da garantili performanslar sağlayan kaliteli enerji yenilemelerini nasıl desteklediği incelenecek. “Uygulayıcılar” tarafındaki AB kurumunun üst düzey temsilcileri ile STK'ların önde gelen temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik 5 Kasım’da yapılacak.
Teknik Seminer; COVID-19'un HVAC sektörü ve bina operasyonları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, deneyimli konuşmacılar, bu krizden çıkan araştırmalar, iyi uygulamalar ve yenilikler ile gözler önüne serecek. Teknik seminerin konuşmacıları: Prof. Lidia Morawska “Binalar ve Biz, COVID-19’dan Neler Öğrendik ve Neler Değişti?” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Jarek Kurnitski, COVID-19 sonrası ortaya çıkacak HVAC araştırma ve teknoloji trendleri, Hywel Davies; Pandemide binaların kullanımı ve yeniden güvenli olarak kullanıma nasıl açılabileceği konusunda CIBSE kılavuzu, Atze Boerstra; Hollanda’dan bazı özel alan türleri için örnek COVID-19 çalışmaları ve rehberliği, Halton Grup Başkan Yardımcısı Tarja Takkı-Halttunen, pandemide güvenilir iç ortam çevre koşulları için HVAC çözümleri ve inovasyonları konularında sunum yapacak.
AB Politika Konferansı’nda; AB politikalarının, iç mekan iklim kalitesi dahil, gelişmiş bina performansı sağlayan kaliteli enerji yenilemelerini nasıl destekleyebileceğini aktarmak üzere; Avrupa Komisyonu temsilcisi, AB’nin yeni Renovasyon Dalgası Planı’nı sunacak. Miapetra Kumpula-Natri, Avrupa Parlamentosu’nun bina renovasyon yasal düzenlemelerine ve MEP’in sağlıklı bina yaklaşımı, BPIE’den Oliver Rapf, ilk ulusal uzun vadeli renovasyon stratejileri analizi, Renovate Europe Campaign’den Adrian Joyce, bina renovasyon uygulamalarında zorluklar, başarılı girişimler konularında bilgi aktaracak.