Header Reklam
Header Reklam

Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Enerjide Yatırımsız Tasarruf Dönemi Başlıyor

18 Temmuz 2021
Performansa Dayalı Sözleşmeler ile Enerjide Yatırımsız Tasarruf Dönemi Başlıyor

Toplam enerji verimliliği yatırımlarında her geçen gün daha fazla pay alan ESCO modelini baz alan Performansa Dayalı Sözleşmeler, Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 2020 yılında 32 milyar doları aştı. Türkiye’nin de yatırım gündemi arasında yer alan Performansa Dayalı Sözleşmeler ile işletmeler, yeni bir yatırıma gerek duymadan sadece elde edeceği tasarrufla ilgilenebiliyor.
Türkiye’de Performansa Dayalı Sözleşmeler ile enerji verimliliği ve güneş enerjisi gibi yerinde enerji üretimi projelerine hayat vermek için kurulan Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, Performansa Dayalı Sözleşmeler ile işletmelerin enerji maliyetlerini düşürüyor. İşletmelerin enerji giderlerinde değişen oranlarda tasarruf etmesini sağlayan model, projelerin finansman kaynağı da olarak geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasına yardımcı oluyor. 
Enspire riskleri azaltıyor ve Türkiye’yi enerjide yeni tasarruf modeliyle tanıştırıyor

Performansa Dayalı Sözleşmeler, enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi yatırımlarında yatırımcıya, performansın mesleki sorumluluğu, tasarrufun garantilenmesi, kaynak ve tarifeden doğacak risklerin azaltılması gibi önemli konularda tek elden çözüm sunuyor. Modelde; işin tasarım, finansman, uygulama, devreye alma, işletme ve bakımını Enspire üstleniyor. Tasarrufun paylaşılması olarak özetlenebilen Performansa Dayalı Sözleşmeler, kestirimci bakım, ölçme ve doğrulama sisteminin kurgulanmasıyla da firmalara teknik ve finansal açıdan önemli birçok avantaj sunuyor. Ticari binalardan fabrikalara, kamu veya özel tüm projelere uygulanabilen model, enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi yatırımlarının risklerini azaltıyor.

Kendi kendine finansman sağlıyor
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri’nin ana yaklaşımının Performansa Dayalı Sözleşmeler ve İş Ortakları ile proje geliştirme yönünde kurgulandığını belirten Entek Elektrik ve Enspire Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya konuya ilişkin şunları söyledi:“Performansa Dayalı Sözleşmeler, enerji giderlerinde elde edilen tasarruflar ile kendi kendine finansman sağlıyor ve sözleşme süresince de bu tasarrufları garanti ediyor. Yine tasarımdan finansmana, devreye alma ve işletmeye kadar tek sözleşmeyle tüm süreci yönetiyoruz. Böylece işlerin hızlanmasını sağlayarak zamandan da tasarruf ediyoruz. Enspire olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sözleşme süresi boyunca tasarruf garantisi verebiliyoruz. Kestirimci bakım yaklaşımımız ve performansı kesintisiz izleyecek altyapımız ile yatırımın başarısını sürdürülebilir ve kıyaslanabilir hale getiriyoruz.”  
“Ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlar gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz” 
Performansa Dayalı Sözleşmeler ile müşterilerin kaynaklarını enerji verimliliği ve yerinde enerji üretimi projeleri dışında başka alanlarda değerlendirme imkânı verdiklerini kaydeden Kaya; “Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak elde edilen her tasarrufun son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda, sanayi kuruluşları ve ticari binalarda, Enerji Verimliliği, Kojenerasyon/Trijenerasyon, Çatı Üstü Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Bina & Enerji Yönetimi, Talep Tarafı Yönetimi, E-Mobilite alanlarında çözümler sunuyoruz. Enspire olarak çözümlerimizi ve iş modelimizi tüm işletmelerle tanıştırmak, onların sadece performansa odaklanacakları, enerji ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm çözümleri de tek elden veren firma olmak istiyoruz. Türkiye’nin enerjisiyle ilgili oldukça önemli proje ve hedefleri var ve Enspire Kreatif Enereji Çözümleri olarak Performansa Dayalı Sözleşmeler ile ülkemizi geleceğe taşıyacak bu hedefler yönünde katkımızı koymak ve öncü olmak üzere çalışıyoruz.”  
“Enerji dönüşümünde öncü rol oynuyoruz”
Performansa Dayalı Sözleşmeler’in enerji verimliliği ve yerinde enerji üretiminde Türkiye’deki en büyük eksik olduğu söyleyen Kaya sözlerini şöyle tamamladı: “Sunduğumuz enerji tasarrufu çözümleri ile öncelikle işletmelere rekabet avantajı kazandırarak ülkemizin sanayi işletmeleri ve ticari binalarının enerji dönüşümünde öncü rol oynuyoruz. Enerji verimliliği ve yerinde enerji üretim projeleriyle karbon salınımında azalma ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ndaki hedeflerine destek sağlıyoruz.”