Header Reklam

Panasonic, 2018’de R32’ye Tam Geçişini Duyurdu

22 Temmuz 2018 Dergi: Temmuz-2018

Panasonic yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi yönündeki değişime öncülük ederek 2018’de R32’ye tam geçiş yapacağını duyurdu. Panasonic, 3 kg’dan daha az soğutucu akışkana sahip konut tipi ve ticari klimalarını R32 ile uyumlu olacak şekilde geliştirdi. 2014 AB F-Gaz Yönetmeliğine (517/2014) göre Avrupa, küresel ısınma performansını yıldan yıla azaltmalı. Bu yönetmelik, her bir sektörün toplam Avrupa hedefine ulaşmaya nasıl katkıda bulunacağını tanımlıyor. Klima sektöründe bu, 3 kg’dan az florlu sera gazı içeren ve bunların işleyişine dayanan split klima sistemlerini etkiliyor. Bu sisteme sahip olan soğutucu akışkan 2025 yılına kadar 750 GWP’den daha az olmalı. Panasonic 2018’de her türlü konut tipi ve multi split sistemleri sunmaya hazır olduğunu belirtiyor (14 kW'a kadar olan ticari ünitelere ek olarak 5 porta kadar). Panasonic tarafından yapılan açıklamaya göre; R32, R407C ve R410A soğutucu karışımlarının bir parçası olarak uzun yıllardan beri kullanılıyor. Bununla birlikte R32, karıştırılmış soğutucu akışkanlara göre bir dizi önemli avantaj sunuyor. Öncelikle R32, karıştırılmış diğer soğutucu akışkanlar ile karşılaştırıldığında, küresel ısınmanın üzerinde çok daha az bir etkiye sahip olduğu görülüyor - Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), R410A’nınkinden çok daha düşüktür. R32 aynı zamanda R410A’ya göre daha verimli bir alternatiftir ve yüzde 10’a varan verimlilik artışı ile enerji tasarrufu sağlıyor.R32 zaten R410A’nın tanıdık bir bileşeni olduğundan, R32’den R410A’ya geçiş kurulumcular için yeni zorluklar çıkarmıyor, borulama ve test dahil prosedürler aynı kalıyor. Tüm soğutucu akışkanlarda olduğu gibi, R32 her zaman dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve klima ünitelerine gaz şarjı yapıldığında veya geri toplandığında ortam mutlaka havalandırılmalıdır.