Header Reklam
Header Reklam

İSKİD BÜLTEN: Özel Tüketim Vergisinde Önemli Bir Detay: KLİMA SEKTÖRÜ

05 Aralık 1993 Dergi: Aralık-1993

Hükümetin yeni vergi tasarısında yer alan Özel Tüketim Vergisi teklifinde, klima sektörünün diğer sektörler yanında hacimsel olarak küçüklüğü nedeniyle bu sektör gözardı edilmektedir.

Hacim olarak küçük olmakla birlikte, muhtelif büyüklükte birçok firmanın faaliyet gösterdiği ve yıllık 600 milyar TL, üretim kapasitesine sahip klima sektörüne Özel Tüketim Vergisinin yapacağı negatif etki bizim için son derece önemlidir.
Basında yeralan ÖTV listelerinde, klima sektörü için ilk yıl % 25, ikinci yıl ise % 75 gibi yorum yapmak dahi istemediğimiz garip oranlarda Özel Tüketim Vergisinden bahsedilmektedir.
Klimayı yalnızca ferdi bir konfor cihazı olarak görmek tamamen yanlıştır. Bilindiği gibi klima bir ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Yine klima, turistik tesislerde, hastanelerde insan yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Tekstil gibi bazı sanayi kollarında klimatizasyon üretimin temel taşlarından biridir.
Yıllık yaklaşık 40-50 trilyon TL.'Lık bir üretim hacmine sahip olan beyaz eşya sektöründe dahi ÖTV'nin uygulanmaması ihtimali varken, 600 milyar TL'lık bir sektörün başlangıç yılında % 25 ÖTV'ne tabi olmasını düşünmek tek kelime ile insafsızlıktır. Tabii burada beyaz eşyanın da ÖTV'ne tabi olmasının haksızlık olduğunu belirtmek durumundayız, zira bugün dünya tüketicisinin günlük hayatında yer alan buzdolabı, çamaşır makinası, fırın gibi gereksinimlerin Türkiye'de lüks olarak değerlendirilmesi büyük bir yanlıştır. Devletin gelir mecburiyetinden yola çıkılarak klimaya ÖTV uygulanacaksa, en azından bu verginin oranı ilk yıl için yüzde sıfır, ikinci yıl için ise %10 olarak düşünülmelidir.
Avrupa Topluluğu ile entegrasyon çabalan nedeniyle ithal mallardaki fonların düşürülmesi ve aynı oranda ÖTV getirilmesi, yerli mallara da aynı oranda ÖTV uygulanması, dolayısıyla ithal ve yerli malların aynı oranda vergilendirilmesi iç üretimin aleyhine bir durumdur. Bu koşullarda tüketim, ithal ürünleri tercin edecek ve zaten küçük olan yerli klima sanayi çok zor duruma düşecektir,
Ülkemizde yan sanayi hariç olmak üzere, klima ana sanayiinde yaklaşık 3000 kişilik bir istihdam vardır. Türkiye boyutunda küçük olmakla birlikte bu istihdamın da tehlikeye gireceği aşikardır.
Klimaya çok küçük oranlarda Özel Tüketim Vergisi uygulansa dahi (%0-%10), yerli sanayiinin kompresör, bakır boru gibi ithal ve yarı mamul hammadde girdilerinde düşüş yapılmalıdır. ISKİD olarak bu görüşümüzü geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığını ziyaret ederek dile getirdik ve görüşlerimizi yazılı olarak Bakanlığa ilettik. Devletin ilgili merciilerine yukarıda bahsettiğimiz görüşleri yazılı olarak duyurmaya da devam ediyoruz, Klima sektörü olarak bu konu etrafında mücadele etmeliyiz. Aksi takdirde yakın gelecekte Türk Klima sektörü üreticilerden değil ithalatçılardan ibaret kalacaktır.
MUSTAFA BAYGAN ISKİD Yönetim Kurulu Başkanı

Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları için Yüksek Fen Kurulu ile Müşterek Çalışmalara Başladık
 
Isıtma soğutma klima imalatçıları olarak, yıllardır en önemli sorunlarımızdan biri güncelliğini kaybetmiş Bayındırlık Bakanlığı fiyat tarifleri ve fiyatlarıdır.
Bu güne kadar firma olarak tek tek Bayındırlık Bakanlığfna çeşitli yorum ve önerilerde bulunduk. Ancak doğaldır ki bir uzlaşma zemini dışında hazırlanan bu öneriler Yüksek Fen Kurulu tarafından belki de çoğu zaman dikkate alınmadı; ve bizler de firma olarak ilgisizlikten yakındık. Bu noktada Yüksek Fen Kurulu'nu kesinlikle suç-lamıyoruz.
1993 yılında kurulan derneğimiz ; tüzüğü gereği devletle olan ilişkilerinde de birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme prensibiyle Ekim 1993'te ilk defa kronikleşmiş bu ortak sorun ile ilgili olarak Yüksek Fen Kurulu'na başvurdu ve tarifler ve fiyatlar üzerinde firma değil sektör bazında çalışmayı arzu ettiğini bildirdi. Yüksek Fen Kurulu sektörü temsil eden bir dernek olarak yaklaşımımızı müsbet karşılayarak çalışmalarımız için derneğimize yeşil ışık yaktı.
Dernek olarak, vakit darlığı nedeni ile, ilk etapta 1994 birim fiyatları için yaptığımız bazı ara çalışmaları Yüksek Fen Kurulu'nu ziyaret ederek resmen takdim ettik. 1995 birim fiyat ve tarifleri çalışması için de bir ön program hazırladık. Dernek bünyesinde bu konu ile ilgili bir alt komisyon oluşturulmasına karar verilmiş olup, Ocak 1994'te yapılacak olan ISKİD Yönetim Kurulu toplantısında söz konusu alt komisyon :il edilecektir.
Komisyonda görev alacak teknik kişiler, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde birim fiyat kitabının sektörümüzle ilgili bütün fiyat tariflerini elden geçirerek hazırlıklarını yapacak ve uzun yıllardır özlemini çektiğimiz batı dünyası tariflerine ve günümüz koşullarına uygun fiyatlara havi yeni fyat ve tarifleri oluşturacaklar ve bu çalışma Yüksek Fen Kurulu'nun görüşüne sunulacaktır.

KLİMA İMALATÇISI TÜM FİRMA YETKİLİLERİNİ BİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
Bizimle işbirliğine henüz girmemiş, ulaşamadığımız tüm ısıtma-soğutma-klima imalatçısı firma yetkililerini derneğimizin çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.
ÜYELİK KOŞULLARI:
Isıtma-soğutma-klima ürünlerinden merkezi klima santralı, Fancoil, soğutma grubu, soğutma kulesi, pencere tipi split klima sistemleri imal eden TSE belgesine sahip ve sanayi odasına kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, reşit gerçek kişiler Dernekler kanununun 4. ve 16. maddelerindeki kısıtlama ve yasaklamalara girmemek kaydı ile derneğe üye olabilirler.
YAZIŞMA ADRESİ:
Şehit Asım Sok. Mecidiyeköy İşmerkezi No. 4 Kat. 10   80310   Mecidiyeköy - İST Tel : (0-212) 274 78 22 - 275 73 75   Fax : (0-212) 274 45 75

GÖRÜŞ:  "EYVAH    KLİMA    ÇALIŞMIYOR!"
Turistik işletmelerde bu tür yakınmaların daha az gündeme gelmesi, iklimlendirme sistemlerine yatırımın proje safhasından itibaren gereken önemin verilmesi ve iklimlenairmenin, üzerinae öncelikle aurulması gereken temel unsurlardan biri olarak görülmesi ile mümkün olacaktır.
Her yıl, bir turizm sezonunu baha karşılamaya hazırlanan turistik işletmelerae çalşımalar yoğunlaşır; Bu sezon herşey daha iyi olacaktır, Personelin kılık kıyafetinden, tabak çatala kadar tüm detayların üzerinde titizlikle durulur. Bütün bu uğraş tatilde haklı olarak herşeyin en iyisini bekleyen insanlara gereken hizmeti verebilmek içindir. Ve her şey tastamam gözükürken bazı "detaylar" tüm haşmetiyle ana problem haline geliverir ; Klima cihazlarında arıza var, yedek parça gerekiyor, soğutma tesisatında sorunlar, onarım lazım, sistem randımanlı çalışmıyor.
Halbuki bizim insanımız için bir konfor ölçüsü, yabancı ziyaretçilerimiz içinse olması gayet doğal olan iklimlendirme, vereceğiniz iyi hizmetin atardamarlarından biri, sağlamaya çalıştığımız konfor şartlarının ön koşulu. Verdiğimiz hizmet ne kaaar iyi olursa olsun, yaz sıcağında, odasınaa buram buram terleyen müşteriyi memnun edemeyiz. Peki, bu trajik durum birdenbire mi ortaya çıkıyor? Her sezon yaşanan problemlerin kaynağı nerede?
Aslında herşey işletmenin temelleri atılmadan önce başlıyor. Mimari tasarımı, elektrik, su, kanalizasyon projeleri ile en küçük detayına kadar kağıda dökülen planlamada, ısıtma-soğutma-havalandırma projesi nedense önemsenmiyor. Yapının proje bütününde yer alması gereken klimatizazyon etüdü ve projesinin yokluğu ve yapı bittikten sonra alt yapısız, rastgele çözümlerle iklimlendirme ihtiyacının yerine getirilmeye çalışılması, sorunlar zincirinin başlangıcı oluyor.
Oysa ısıtma-soğutma-klima projesinin, binanın yapısal özellikleri, bölgedeki iklim şartları gibi birçok etkenlerin gözönüne alınarak binanın proje aşamasında ele alınması, şartlara en uygun ve en rantabl sistemin seçilmesi sorunsuz bir iklimlendirmenin yapı taşıdır.
Sağlam temellere dayanan bir projeye bağlı olmaksazın yapılmış iklimlendirme çoğunlukla maliyet olarak yüksek, verim olarak ise düşük bir yatırım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir proje kapsamında oluşmuş klima tesisatının bütünleyicisi ise kullanılacak ısıtma, soğutma, havalandırma ekipmanlarının seçimidir.
Ülkemizde bugün iklimlendirme konusunda uzman şirketlerimizin ürettiği batı teknolojisi ayarında, kaliteli cihazların yanında, ithalat yoluyla getirilen yabancı birçok marka da bulunmaktadır.
Cihaz seçerken projeye en uygun cihazın alınması kadar cihazla birlikte satış sonrası hizmet ve garantinin de satın alınması önemlidir. Satın alınan sadece cihazın kendisi ise, ilk yatırım maliyetinin daha düşük olduğu durumlarda bile satış sonrası hizmetlerin aksaması, yedek parça sorunu ile karşılaşılması gibi problemler sonucu harcanan para ve zaman, gider hanesine eklenerek ilk maliyeti katlayacaktır. Önceden yapılmış projeye göre, amaca en uygun sistem ve cihazların seçimi ve uygulanması sorunsuz bir iklimlendirme için yeterli mi? Bu olumlu tablonun en son mozaiği, cihazların ve tesisatın bakımı olmalıdır.
Büyük miktarlara malolan cihazların işletmeye alındıktan sonra makina dairesinde terk edilmesi ve ancak onarıma gerek duyulduğunda tekrar hatırlanması sonucu birçok işletmede söz konusu cihazların ömürleri kısalmakta, verim düşmekte ve hesapta olmayan maliyetler gündeme gelmektedir.
"Onarım" kavramı yerine "bakım" kavramına alışmak gereği vardır. Çünkü bakım çalışmalarının yetersiz olduğu durumlarda daha sık görülen "onarım" problemle eş anlamda olup istenmeyen bir durumdur, ve bakım  maliyetinin çok üstünde harcamalara neden olabilmektedir. Cihazların ve tesisatın periyodik olarak konuyla ilgili yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip kişilerce bakıma alınması, ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirgeyerek onarımla daha az karşılaşılmasını sağlayacaktır.
Bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi için en uygun yol, ısıtma-soğutma-klima konusunda uzman bir firma ile bir "hizmet sözleşmesi" kapsamında çalışılmasıdır.
Bu sayede yeterliteknik bilgi ve donanıma sahip şahıslar ısıtma-soğutma-klima yatırımınızın doktorluğunu üstlenmiş olurlar. Yukarıda bahsettiğimiz hususların gözardı edilmesinden dolayı başta turistik işletmelerimiz olmak üzere birçok yapıda sürekli yaşanan ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerine bağlı problemler sürekli artmakta, bu sistemlerdeki çarpık yapılaşma, kısa vadeli ve rastgele çözümler ülkemizi atılkalmış sistemlerden oluşan bir klima mezarlığı olmaya doğru götürmektedir. Yatırımlarda iklimlendirme konusuna gerekli önemin verilmesi, sonradan ortaya çıkabilecek sorunlar için önceden önlem alınması bu problemler zincirinin son bulması için gerekli ön koşuldur.