Header Reklam

Önde Gelen AB Dernekleri, Yasadışı Soğutucu Akışkan Ticaretiyle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

30 Ekim 2018
Önde Gelen AB Dernekleri, Yasadışı Soğutucu Akışkan Ticaretiyle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

Avrupa'da soğutma, klima ve ısı pompası endüstrisini temsil eden EPEE (Avrupa Enerji ve Çevre Platformu) ve ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) sektöründeki üç önde gelen dernek; EFCTC (Avrupa Florokarbon Teknik Komitesi), AREA (Avrupa Soğutma Klima Birliği) ve ADC3R (Fransız Soğutucu Akışkan Dağıtım, Şartlandırma, Geri Toplama, Geri Kazanma Derneği) , AB F-Gaz Yönetmeliği’nin daha iyi uygulanması için çağrıda bulundu.

Artan yasadışı soğutucu akışkan ticareti karşısında, dernekler HVACR ekipmanının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için tüm piyasa oyuncularını sadece saygın kaynaklardan soğutucu akışkan satın almaya çağırıyor. Yasadışı olarak ithal edilen soğutucu akışkanlar, tesisatçıların ve kullanıcıların sağlık ve güvenliği ile ekipmanın güvenilirliği için büyük bir risk oluşturabiliyor. Konteynerlerde veya soğutucu akışkan tüpleri halinde yasadışı olarak ithal edilen, menşei tam olarak bilinmeyen soğutucu akışkanların kullanımından kaynaklanabilecek kazalarda, montajcılar nihai olarak sorumlu olacak.

EPEE Genel Müdürü Andrea Voigt, konuya ilişkin şunları söyledi; “F-Gaz Yönetmeliğini ve en başından itibaren düşük GWP soğutucu akışkanlarına geçişi EEPE olarak destekledik. Uygulamada ve eşgüdümlü bir denetimin yokluğunda bu tür boşlukları telafi edemeyiz, özellikle de onaylamış olan ülkelerde üç aydan kısa bir sürede yürürlüğe girecek olan Kigali Değişikliği kapsamındaki HFC'lerin kademeli azaltımı konusunda dünya mutabık kalmışken. Bu tür soğutucu akışkanların yasadışı ithalatı ve sonuç olarak ticarileştirilmesi sadece güvenilirlik ve güvenlik açısından bir tehlike oluşturmaz, aynı zamanda F-Gaz Yönetmeliği'nin belirlediği CO2-eşdeğer azaltımı hedeflerinin başarısını da riske sokar. Yasal olmayan ithalatlar olmamalı. Bugün F-Gaz Yönetmeliği'nin şartlarını yerine getirebilecek, sürdürülebilir ve düşük GWP’li soğutucu akışkan ve teknolojileri mevcut.”

AREA Genel Sekreteri Olivier Janin; “Yetkililer, F-Gaz Yönetmeliğinin doğru bir şekilde uygulanmasından nihai olarak sorumludur. AB ve ulusal yetkili makamlar da dahil olmak üzere tüm aktörlere, AB sınırlarında daha sıkı kontrollerin uygulanmasında rol almak için çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu bu konu üzerinde öncelikli olarak çalışıyor ve dernekler ilerlemeyi hızlandırmak için önümüzdeki aylarda onlarla birlikte çalışmayı planlıyor.

AB F-Gaz Yönetmeliği 2015 yılında yürürlüğe girmişti. Amacı, HVACR ekipmanından kaynaklanan emisyonları azaltmaktı. Temel önlemlerden biri, AB pazarında CO2 eşdeğerlerinde ifade edilen HFC miktarlarını aşamalı olarak azaltarak, daha düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) olan soğutucu akışkanlara geçişi sağlamaktı.

 

 Slider Altına