Header Reklam
Header Reklam

Okullarda İklimlendirme Önlemleri Konuşuldu

30 Haziran 2020 Dergi: Temmuz-2020
Okullarda İklimlendirme Önlemleri Konuşuldu

İklimlendirme ve havalandırma uygulamalarının, pandemi süresi ve sonrasında nasıl yönlendirilmesi gerektiği ve okullardaki iç hava kalitesinin sağlanması için ne gibi önlem ve eylemlerde bulunması gerektiği konuları önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu doğrultuda TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) katkısıyla “Okullarda İç Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi için Yapılması Gerekenler” başlıklı bir webinar gerçekleştirildi. İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrükcüler’in moderatörlüğünü üstlendiği webinarda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Orhan Ekren, mekanik tesisat tasarımcısı GMD Moskay kurucu ortağı Orhan Gürson konuşmacı olarak yer aldı.
Ege Üniversitesi Güneş Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Orhan Ekren, sunumunda okullarda iç hava kalitesinin ve havalandırmanın öneminden bahsederek bir durum değerlendirmesi yaptı. Okullarımızın büyük çoğunluğunun yetersiz havalandırmaya sahip olduğunu, çok sayıda kirletici kaynağın olduğunu ve günün çoğunu okulda geçiren çocuklarımızın kötü bir iç havayı soluduklarını belirtti. Özellikle eğitim alanlarında iç ortamdaki karbondioksit (CO2) değerinin ortalama değerlerin altında olmasına önem gösterilmesi gerektiğini iletti. Hem genel olarak eğitim ortamlarındaki bu olumsuzlukları azaltması hem de Covid-19’un etkilerinden korunması için “kirletici kaynağının yok edilmesi, mekanik havalandırma yapılması, maruz kalma süresinin azaltılması, eğitim ile bilincin arttırılmasının” önemine vurgu yaptı. Covid-19 ile ortaya çıkan sağlık yönünün yanında eğer eğitim ortamının iç hava kalitesinin iyileştirilmesinin öğrencilerin başarılarını ve derse devam durumlarını pozitif etkilediğine yönelik araştırma sonuçları paylaşıldı.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay ise sunumunda virüsün özelliklerinden, ülkemizdeki ve dünyadaki seyrinden bahsetmesinin yanında okullarda sağlık anlamında dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Okulların bizler ve toplumumuz için vazgeçilemeyecek alanlar olduğunu, sadece eğitim ortamı olarak değil sosyal davranış biçimlerinin öğrenildiği alanlar olarak görülerek korumak için hepimizin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı. Okullardaki tüm alanların risk yönetimi hazırlıklarının yapılmasını, özellikle sınıf, servis, yemekhane gibi kalabalık yaşam alanlarındaki sağlığı etkileyecek davranışlara dikkat edilmesi, hem personelin hem de öğrencilerin bilinçlendirilmesi, gerekli temizliğin yapılması ve sağlıklı bir ortamın sağlanması gerektiğini iletti. Bunlara ek olarak daha kısa dersler yapılmasını, mümkün olan dersleri açık havaya taşınmasını, ortamın nemini korunmasını tavsiye etti ve özellikle hava perdelerinin kapatılmasının önemli olduğunu belirtti. 
Mekanik tesisat tasarımcısı GMD Moskay kurucu ortağı Orhan Gürson ise sunumunda eğitim binalarındaki iklimlendirmenin mevcut durumunu aktardıktan sonra eğitim alanlarında yapılması gerekenleri paylaştı. Havalandırma konusunda ekonomik davranmanın yerine hijyenik davranmanın öncelenmesi gerektiğine, özellikle büyük ve kalabalık alanların havalandırmasında UV lambalar ile iç temizliğin sağlanması ve iç havalı iklimlendirme yerine %100 taze hava kullanılmasına vurgu yaptı. Bunlarla birlikte tuvalet havalandırmalarının kesintisiz çalıştırılması, filtrelerin periyodik olarak değiştirilmesi ve temizlenmesi, HEPA filtrelerin tercih edilmesi, ıslak hacimlerin negatif basınçta tutulmasının sağlanması, bakımların eğitimli kişiler tarafından yapılması gibi çok sayıda dikkate alınması gereken tedbirlerden bahsetti.
Hasta ya da taşıyıcı olan kişilerin etkisiyle damlacık ya da temas yoluyla bulaşan Covid-19’un etkilerinden öncelikle insanların duyarlı yaklaşımları ve tedbirlere uymasıyla ulaşılacağı vurgulandı. Ancak tüm bunların yapılmasının sağlık konusunda Covid-19 pandemisinden korunmanın yanında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime eşit imkanlarda ulaşması açısından da önemli olduğunu belirtildi. 
Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, iklimlendirme tesisatında okullarda/eğitim alanlarında yaşayabileceğimiz sorunlar, yapılması gerekenler ve öneriler tartışıldı. Herkesin hazırlıksız yakalandığı Covid-19 pandemisi için iklimlendirme alanında kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda bilgi paylaşımından bulunuldu. 
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri ile Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğinde gerçekleşen etkinlik TTMD ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği arasında ortak bir çalışmanın da kapılarını araladı. İki değerli kuruluş, ortak yapılabilecekler konusunda görüşmelere başladı. 
Etkinliğin moderatörü olan İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrükcüler, ar-ge odaklı bakış açısıyla, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sektörün gelişmesi için çalışmalarda bulunmaya devam edeceklerini iletti. 

Webinar kaydına ulaşmak için tıklayınız