Header Reklam
Header Reklam

ODE “Enerji Verimliliği Seferberliği” Çağrısı Yapıyor

05 Ocak 2016 Dergi: Ocak-2016
ODE “Enerji Verimliliği Seferberliği” Çağrısı Yapıyor

ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ülkemizin Rusya ile yaşadığı malum krizin ardından gündeme ilişkin bazı önemli açıklamalarda bulunarak devletimize ve kamuoyuna Enerji Seferberliği konusunda çağrı yaptı. Turan yaptığı açıklamada özetle şunları ifade etti: “Doğalgaz ithalatımızın yaklaşık yarısı olan 27 milyar m3’ünü satın aldığımız Rusya’yla ilişkilerin gerilmesi, ülke olarak enerji verimliliğine, hem bireysel hem de devlet politikası olarak daha çok eğilmemiz gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi gibi öz kaynaklarını kullanarak ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vererek enerjideki ithalat bağımlılığının önüne geçebileceği gibi, cari açık gibi ekonomik verilerin düzeltilmesinde, ülkenin rekabet gücünün artırılmasında ve en önemlisi temiz ve yaşanabilir çevre koşullarının oluşturulmasında ciddi yol kat edebilecektir. Türkiye doğalgaz tüketiminin sadece yüzde 1’ini yerli üretimle karşılayabiliyor. Özellikle nüfusun ve kentlere göçün artmasıyla, konutlarda doğalgaz kullanımı artıyor, enerji yoğun tüketim alışkanlıkları geliştiriyoruz. Bir an önce önlem alınmadığı takdirde, durum daha da vahim hale gelecek. Ülkemiz hala enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında bilinçsiz. Yalıtımla, binalarda % 70’e varan ısı tasarrufu sağlamak mümkündür. Ülkemizdeki 20 milyon konutun ısı yalıtımının yapılmasıyla ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar USD katkı sağlanabilecektir.

Devletimizin, 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu’nun maddelerini yasal yaptırımlarla koruması ve kontrol altına alması; yalıtım gibi konunun ilgili sektörleriyle elele bilinçlendirme projelerini hayat geçirmesinin artık zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bireysel bilinçlendirmenin öneminin yanı sıra, enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ını kullanan sanayinin de bir yandan enerji tasarrufu konusunda teşviklerle desteklenmesi ve yaptırımlarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Pilot şehir ve bölgeler seçilerek, sanayi ve iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının desteği alınarak bir an önce “Enerji Verimliliği Seferberliği” başlatılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Hükümetimizin “Enerji Verimliliği Seferberliği”ni bir devlet politikası haline getirmek için çalışmalarını en kısa sürede tamamlamasını temenni ediyor, yalıtım sektörünün güçlü temsilcilerinden biri olarak ODE’nin de bu seferberliğe katkı sağlamak adına elinden gelen desteği vereceğini belirtmek istiyorum.”