Header Reklam
Header Reklam

ODE Avrupa Ekstrüde Polistren Üreticileri Derneği EXIBA'ya Üye Oldu

05 Mayıs 2004 Dergi: Mayıs-2004

ODE EXIBA’ya üye olarak ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra ekstrüde polistren üretimi konusunda karşılaşılabilecek sorunları bugünden tespit edip, önceden çözüm yolları geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiş oldu. ODE Genel Müdürü Orhan Turan’ın oy vermeye yetkili üye konumunda bulunduğu EXIBA’nın merkezi; Belçika’da bulunuyor. Toplantılarında ticari faaliyet konularını ele almayan derneğin kuruluş amacı: Avrupalı ekstrüde polistiren üreticilerini tek bir çatı altında toplayarak, çevre sağlığı, yasalar, standartlar gibi ortak sorunlara karşı teknik çözümler geliştirmek.