Header Reklam

MÜKAD-WiRE İşbirliği Protokolü İmzalandı

16 Ocak 2021

Hidrokarbon kökenli enerji kaynakları açısından yeterli zenginliğe sahip olmayan ülkemizde yenilenebilir enerjinin önemi ve uygulamaları, enerjinin verimli kullanılması, enerji etkin yapı tasarımları, neredeyse sıfır enerjili binalar, yeşil binalar, karbon ayak izi, su verimliliği ve su izi konularında çalışmalar yapmak üzere MÜKAD Enerji Komisyonu (MEK) kurulmuştu. 
Aynı zamanda mühendis ve mimar kadınların iş hayatında yaşadığı sorunların ortaya konması ve çözüm yollarının üretilmesi amacı ile çalışmalar yapmak üzere MÜKAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (MTOÇE) da kuruluş aşamasındadır.
Bu çalışmalara paralel olarak MÜKAD ve WiRE (Women in Renewable Energy) karşılıklı işbirliği protokolü imzaladı. 
WiRE enerji sektöründe çalışan kadın rolünün ve sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Kanada’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcilere sahiptir. 
MÜKAD ve WiRE arasında yapılan bu işbirliği protokolü ile enerji sektörü ile ilgili ortak proje ve çalışmalara imza atılması ve ülkemizde gelişmekte olan enerji sektöründe mühendis kadın sayısının artırılması hedeflenmektedir.
MÜKAD enerji sektöründe yapacağı çalışmalarla bir sivil toplum kuruluşu olarak sanayi, üniversite ve kamuyu bir araya getirecek olan projelerle katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu işbirliğinin, sektöre teknik dokümantasyon ve toplumsal fayda sağlaması, bu sektörde kadın mühendis ve mimarların toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine bağlı olarak eşit hak ve sorumluluklarla değer katabilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin olarak MÜKAD tarafından yapılan açıklamada “Mühendis ve mimar kadınların teknik ve sayısal becerilerinin yanında, iletişimde ve koordinasyondaki becerileri ile toplumsal yaşamı yönetmekteki başarılarının da onları bu sektörde hak ettikleri yere getireceğine inanıyoruz” ifadesine yer verildi.


Etiketler