Header Reklam
Header Reklam

MTMD, Kuvvetler Ayrılığının Önemi Başlıklı Kamuoyu Bilgilendirme Notu Yayınladı

07 Mart 2021 Dergi: Mart-2021
MTMD, Kuvvetler Ayrılığının Önemi Başlıklı Kamuoyu Bilgilendirme Notu Yayınladı

Son yıllarda elektromekanik tesisat sektöründe sıkça rastladığımız “kuvvetler ayrılığı” ilkesine uyulmaması ve haksız rekabet ortamı, uzun vadede sektör bileşenleri aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Her geçen gün bu sorunlar ağırlaşmaktadır. Bu nedenle MTMD olarak sektör bileşenlerini ve kamuoyunu bilgilendirmeyi gerekli gördük.
Bilindiği üzere, tesisat mühendisliği sektörü temelde, ‘tasarımcı/danışman’, ‘tedarikçi’ ve ‘uygulayıcı/yüklenici’ olmak üzere üç ana çözüm ortağından oluşmaktadır. Bu üç temel iş kolu, sektörün birbirinden ayrılmaz ve tamamlayıcı unsurlarıdır. Başarılı mühendislik çözümleri ve uygulamaları için, bu üç unsurun birbiriyle uyumlu ve eşgüdümlü çalışmaları esastır. İyi bir tasarım olmadan, başarılı bir uygulama yapılamayacağı gibi, güvenilir ve rekabetçi hizmet veren tedarikçi firmalar olmadan da müteahhitlik sektörünün başarılı olması mümkün değildir.
Son yıllarda, artan rekabet ile iş hacminde yaşanan daralmalardan ötürü, maalesef tasarım, tedarik ve uygulama hizmetlerinin ikisinin ve hatta bazen üçünün de bazı firmalar tarafından tek elden sağlanmakta olduğu görülmektedir. Bu durum, zaten daralmış bir piyasada, iş hacminin daha da daralmasına ve rekabet şartlarının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir tesisat müteahhitliği sektörü için, üç iş kolunun sadece kendi uzmanlık alanlarında var olmaları gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bu şartlar doğrultusunda kaliteli, güvenilir hizmet ve dengeli, sürdürülebilir rekabet koşulları sağlanabilecektir.
Özellikle, uygulama taahhütlerine giren ve kendi müşterileri olan uygulayıcı firmalarla doğrudan rekabet içinde olan tedarikçi firmalar, bir anlamda ‘bindikleri dalı kesmekte’ ve satıcı-uygulayıcı olarak sektörde hem fiyat istikrarsızlığına hem de “menfaat çatışmasına” yol açmaktadırlar. Biz, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği olarak, sektör paydaşlarının kendi iş kolları dışındaki hizmetlere talip olmamalarını gerektiğini hatırlatıyor ve her iş kolunun kendi uzmanlık alanında hizmetini ön plana çıkararak, sağlıklı ve sürdürülebilir rekabet koşullarının oluşmasına destek vermelerini bekliyoruz. Ayrıca, sektörel derneklerin konuyla ilgili bilgilendirme yapmalarını ve sektörel platform içinde değerlendirmeler yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği
7. Dönem Yönetim Kurulu