Header Reklam

MTMD 8. Çalıştayı Düzenlendi

05 Haziran 2015 Dergi: Haziran-2015

MTMD’nin Rahmetli Prof. Dr. F. Taner Özkaynak anısına düzenlediği 8. Çalıştayı, 15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir Rixos Hotel'de  yapıldı. Çalıştaya MTMD üyeleri, çeşitli dernek ve vakıf temsilcileri, danışman/müşavirlik firmaları ile sektörel tedarikçilerden oluşan 25 kişi  katıldı. 'Yurtdışı Alternatif Pazarlar, Yeni Çalışma Alanları ve Ekonomik Sorunlar' konusu üzerinde çeşitli görüşlerin ortaya konduğu çalıştayda  sunumlar da yapıldı. Çalıştay sonunda bu konularda yapılabilecek eylemler hakkında şu öneriler getirildi:

1- Afrika pazarı için yatırımcı ve müteahhitler ile birlikte ortak çalışma yapılması gerekir.

2- Türk Müteahhitler Birliği (TMB)  ile daha yakın ilişkiler kurulmalı bu konuda çalışma grubu kurulmalıdır.

3- Yurtdışı pazarlar için diğer derneklerle bir çalışma grubu kurulmalıdır.

4- İngiltere’de HVCA, Rusya'da AVOC, APİK gibi yurtdışı dernekler ile ortak çalışmalar yapılmalı ve bu konuda dernekte yurtdışı ilişkiler komisyonu kurulmalıdır. RITIB, Rus-Türk iş
    adamları birliği gibi derneklerle ilişki kurmak faydalı olacaktır.

5- Şartnameleri doğru okuyan FIDIC sözleşmelerini yorumlayabilen, talep (claim) konusunda donanımlı proje yöneticileri yetiştirilmelidir.

6- Nitelikli üniversitelerden mezun öğrencileri sektöre kazandırmak için çalışmalar yapılmalı. Ayrıca sektörde çalışan mühendisler için meslek içi eğitim kursları verilmelidir (proje
    yönetimi, claim manegement, şantiye yönetimi, BIM gibi konularda).

7- Petrokimya yatırımlarında özellikle plant room gibi HVAC ağırlıklı işlerde daha etkin olabilmek için üyeleri bilgilendirme ve PIM - plant information management konularında eğitim
    verilmesi faydalı olacaktır.

8- Enerji çevrim santrallerinde tasarım ve uygulama anlamında, TTMD ve MTMD üyelerinin daha aktif olarak çalışmalar yapması gereklidir.

9- Mevcut binaların mekanik tesisatlarının yenilenmesi konusunda tasarımcı, satıcı, yüklenici anlamında büyük bir pazar vardır. Bu konuda yeni bir çalışma grubu kurulabilir.

10- TÜİK verilerine göre MTMD üyeleri yaklaşık 1.280.000.000 USD’lik bir pazarda 160.000.000 USD’lik iş yapmıştır. Yani MTMD üyeleri pazarın % 13’üne sahip. MTMD üyelerinin                     mevcut pazardan daha büyük pay alabilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması gerekir.

11- İSİB ile ortak çalışmalar yapılarak ihracat birliği sağlanmalıdır.

12- Dış pazarlarda tanıtım için devlet destekleri araştırılmalı ve kullanılmalıdır.

13- CLIMAMED 2015’e (10-11 Eylül 2015, Fransa-Nice) katılımın yararlı olacağı belirtilmiştir. İSİB ile eşgüdümlü stant açmak tavsiye edilmiştir.

14- Dernek için uzun vadeli stratejiler oluşturulmalıdır. (Dış müteahhitlerin belirlenmesi–Dış İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu-İş Gücü, Gelişen Teknolojiler Komisyonu (hızlı inşaat
      yöntemleri gibi…)

15- Ülkemizdeki Çinli firmaların yaptığı çalışmaları takip etmek yararlı olacaktır.

16- Yurtdışında uygun oranlı kredi temini yapılabileceği belirtildi örneğin Danimarka’dan çok düşük faiz oranı ile kredi temin edilebileceği ifade edildi.

17- TurSEFF kredileri hakkında kısa bilgi verilmiştir.

18- Rusya’da 2018 yılında yapılacak dünya futbol turnuvası için 8 adet stadyum, Katar’daki 2022 dünya kupası için 20 adet stadyum inşaatının yapılacağı bildirildi.

19- Endüstriyel projeler konusunda yabancı mekanik uygulayıcı firmaların çalışmalarının örnek olarak incelenebileceği belirtildi.

20- Özellikle körfez ülkelerinde ve bazı yurtdışı ülkelerde, elektrik - mekanik işlerin birlikte yapılması tercih edildiğinden işbirliği hedeflenmelidir.

21- Mühendisler için hukuk bilgisi ve ikna diplomasisinin önemli olduğu belirtilerek bu konularda eğitimler verilmesi hedeflendi.

22- Alternatif pazar ve ülke araştırmalarında “Ülkelerin ithalat oranları, Ülke büyüme oranları, Gelişmekte olan ülkeler” esas alınarak hedefler çıkarılmalıdır.

23- Türkiye’de mevcut 600 sanayi tesisi için enerji verimliliği etüt çalışması hazırlandığı ve 2016 içinde tamamlanacağı belirtildi. Etüt çalışmalarının Birleşmiş Milletler UNIDO Fonu
      tarafından finanse edildiği belirtildi.

24- Tasarım ve müşavir firmaların yaptığı projelerin takip edilmesi ve üyelerle paylaşılması istendi.


Etiketler