Header Reklam

MMO; “Mühendislik Değersizleştiriliyor, Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor”

17 Temmuz 2021

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Mekatronik Mühendisliğinin istihdamıyla ilgili sorunları dile getiren bir basın açıklaması yaptı. Yener yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nde teknik yönetici ve muayene personeli olarak; “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği”ne göre de yetkili servis teknik sorumlusu olarak görev yapabilen Mekatronik Mühendislerinin; proje alanında da görev alabileceği yönündeki görüşler Odamız ve mevzuat düzenleyici diğer bazı kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir. Bu kapsamda defalarca girişimlerde bulunmamıza karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.07.2021 tarihinde yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te, asansör projelerinde Mekatronik Mühendislerinin de görev almasına yönelik düzenleme yine yapılmamıştır. 
Bu konu, ülkemizde plansız ve programsız bir şekilde yeni üniversite ve bölümler açılması sonucunda yeni mezun mühendislere istihdam alanı açılmaması ile yakından bağlantılıdır. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren mezun olan Mekatronik Mühendisi meslektaşlarımız, diğer birçok mühendislik disiplini gibi bu sorunla özellikle yüz yüzedirler. İlgili Bakanlığın söz konusu tutumu, uzman mühendisliğin uzmanlık dışı alanlara ve işsizliğe mahkum edilerek değersizleştirilmesi, asansör alanında yapılacak teknik işlerin bütünlüğünü sağlamama ve bozma anlamına gelmektedir. 
Açılan yeni mühendislik bölümlerinden mezun olan genç meslektaşlarımızın görev alanlarını mevzuat ile sınırlamak, bilimsel teknik gerekliliklere, eğitim-öğretim sürecine ve uzman teknik kadro istihdamı ihtiyaçlarına aykırı bir uygulamadır. Hangi mühendislik disiplinin hangi alanda görev yürütebileceği hususu, en başta ilgili Meslek Odası tarafından değerlendirilmeli ve meslektaşlarımızın uzman olarak belgelendirildiği-yetkilendirildiği alanlarda görev yapabilmesinin önü açılmalıdır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu yönde duyarlı olmaya çağırıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Odamıza bağlı mühendislik disiplinlerinden meslektaşlarımızın uzmanlıklarının belirlenmesi, meslek içi eğitim-belgelendirme ve mesleğin korunması, Odamızın Anayasal görevleri arasındadır. Sonuç olarak idareyi Anayasal ve teknik gerekliliklere uygun davranmaya davet ediyoruz.”