Header Reklam

Mitsubishi Electric Çevre Vizyonu 2021 Hedeflerine Ulaştı

11 Ekim 2021

Mitsubishi Electric Corporation, 2007 yılında hayata geçirdiği Çevre Vizyonu 2021 ana hedeflerine ulaştığını kamuoyuna duyurdu. Belirlenen vizyonun hedefine ulaşmasıyla birlikte Mitsubishi Electric, geri dönüşüm ve doğayla uyum odağında daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Vizyonun yol gösterici ilkeleri, Mitsubishi Electric'in 100. yılını kutladığı 2021 yılına kadar teknoloji ve diğer inisiyatiflerle insanlara ve dünyaya fayda sağlamak olarak belirlenmişti. 
Mitsubishi Electric şimdi şirketin yeni değer yaratmayı ve dekarbonizasyon da dahil olmak üzere çeşitli çevresel girişimler yoluyla giderek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladığı mevcut uzun vadeli çevresel vizyonu olan Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

Düşük Karbonlu Toplum: Ürün kullanımı ve üretimde sera gazı (CO2) emisyonlarının azaltılması: Mitsubishi Electric, şirketin ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında 2001 mali yılına göre %36'lık bir azalma elde etti ve böylece orijinal %30'luk azaltma hedefini aştı. Bu başarı, teknolojik yenilikler ve yüksek enerji verimliliğine sahip sistemlerin geliştirilmesiyle elde edildi. Üretim operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarına açısından ise Mitsubishi Electric'in her bir üretim tesisinde enerji tasarrufuna yönelik yatırımları, 1991 mali yılına göre %56'lık bir azalmaya yol açarak, orijinal %30 hedefinden önemli ölçüde daha iyi seviyede gerçekleşti.

Geri Dönüşüm Toplumu: Plastik, metal girdileri, su tüketimi ve atık emisyonlarının azaltılması: Nihai atık bertaraf oranıyla ilgili olarak şirket ve yerel iştirakleri, oranlarını yüzde 0,02'ye (hedef: %0,1'den az) indirirken, yurt dışı iştirakleri yüzde 0,15 oranına (hedef: %0,5’ten az) ulaştı. Ürünlerinin boyut ve ağırlıklarını azaltan Mitsubishi Electric, 64 ürün grubunda kaynak girdilerini 2001 mali yılı seviyesine göre ortalama %43 oranında düşürerek belirlediği orijinal %30 hedefini geçmeyi başardı. Buna ek olarak, satış birimi başına su tüketimini 2011 mali yılı seviyesine göre %20 oranında (yıllık yüzde 1) azaltarak başlangıç hedefinin (%10) tam iki katına ulaştı. Bu tasarruf, yurt içi ve yurt dışı üretim tesislerinde kullanılan ve yeniden kullanılan su miktarının sürekli ölçülmesi ve tüketimi azaltmak için en iyi uygulamaların tercih edilmesi sayesinde sağlandı. Ayrıca Mitsubishi Electric, plastik geri dönüşüm teknolojisini modernize ederek genişletilmiş kapalı döngü geri dönüşüm sistemiyle toplanan ev aletlerinden elde edilen plastiği ev aletleri üretiminde tekrar kullanmaya başladı. Sonuç olarak şirket, ev aletlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin saf plastiğe oranını 2011 mali yılındaki %6'dan bugün %80 gibi yüksek düzeylere çıkarmayı başardı. 
 

Doğayla uyumlu bir toplum: Tesislerde güçlü biyoçeşitlilik girişimleri:  Şirket, 2021 yılı sonu itibariyle en az 51 bin katılımcı sayısı hedefiyle "Mitsubishi Electric Açık Hava Dersleri" ile "Satoyama Orman Koruma Projesi"ni kararlı bir şekilde sürdürmek için yoğun bir çaba gösterdi. COVID-19 sebebiyle bazı lokasyonların bu faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı proje kapsamında toplamda 48 bin 872 kişi katılım sağladı. Bu biyoçeşitlilik koruma projeleri, şirketin hedeflerine paralel olarak Japonya'nın 24 farklı bölgesindeki tesislerde gerçekleştirildi.

Başarıların CDP ve Benzeri Harici Kuruluşlar Tarafından Tanınması 
 
Çevre Vizyonu 2021, her üç yılda bir, çeşitli kurum içi çevresel göstergelerin grup çapında değerlendirilmesini; plan ve önlemlerin periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren yeni bir çevre planının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağladı. Bu girişimlerle ilgili bilgiler dışarıya dağıtıldı ve bunun sonucunda Mitsubishi Electric, şirketlerin ve kuruluşların çevresel faaliyetlerini değerlendiren ve derecelendiren dış kuruluşlardan çok sayıda yüksek puan aldı.1,2

 
Gelecekteki Gelişmeler

Mitsubishi Electric, 2019 Haziran’ında hayata geçirdiği ve 2050 yılına kadar olan dönemi kapsayan uzun vadeli Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 çerçevesinde üç temel yol haritasını izliyor: "Çevre sorunlarını çok çeşitli işletmeler aracılığıyla çözmek”, "Gelecek nesil için inovasyonu takip etmek" ve "Yeni değerleri ve yaşam tarzlarını iletmek ve paylaşmak". Karbonsuz bir dünya amacı doğrultusunda Mitsubishi Electric, 2050 yılında neredeyse sıfır karbon salımı (hedef 2021 yılında güncellenmiştir) hedefiyle kuruluş bünyesinde enerji tasarruf tedbirleri uygulayarak tüm değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. 
Ayrıca Mitsubishi Electric, atık üretim kaynaklarını görselleştirmenin yanı sıra şirketin atık yönetim sistemlerinin bir geri dönüşüm yüklenicisi tarafından değerlendirilmesini sağlamak ve daha sonra bunları şirket içinde paylaşmak da dahil olmak üzere atık azaltmanın hedefe dayalı yönetimi yoluyla Japonya'da döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesini destekliyor. 
 
1 Kurumsal ve kentsel çevre girişimlerini inceleyen, değerlendiren ve yayınlayan bir STK olan CDP tarafından "A Liste Şirket" olarak seçilmiştir. 
2 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), CDP ve Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) dahil Bilim Temelli Hedefler (SBT) Girişimi tarafından akreditasyon.