Header Reklam
Header Reklam

Masdaf, Sanayide Tüketilen Suyun Geri Dönüşümüyle Sağlanacak Yüzde 50’lik Tasarrufa Dikkat Çekiyor

15 Şubat 2024 Dergi: Şubat-2024
Masdaf, Sanayide Tüketilen Suyun Geri Dönüşümüyle Sağlanacak Yüzde 50’lik Tasarrufa Dikkat Çekiyor

Su, yalnızca yaşam için değil, sanayi için de kritik öneme sahip. Tarımdan sonra en fazla su tüketen ikinci sektör olan sanayi sektörü, küresel su tüketiminden yüzde 20 pay alıyor. Ülkemizde ise sanayi sektörünün toplam su tüketiminden aldığı pay yüzde 13 civarında. Önlem alınmaması durumunda 2030 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 20’lere ulaşması öngörülüyor.  

Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, sanayide tüketilen suyun geri dönüşümü ile sağlanacak yüzde 50’lik tasarrufa dikkat çekti.

Sanayide üretim süreçlerinin neredeyse her aşamasında suya ihtiyaç duyuluyor. Gıda, tekstil, kâğıt, demir-çelik ve kimya sektörü en çok su harcayan sektörlerin başında geliyor. Peki sanayide suyun verimli yönetimi için ne tür önlemler almak gerekiyor? 

Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, sanayide tüketilen suyun geri dönüşümünü sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" rehberine ve yapılması gereken yatırımlara dikkat çekti: “Türkiye, sanayide yoğun su kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Sürdürülebilir bir dünya için su kaynaklarımızın yönetilmesi konusuna hassasiyet göstermemiz gerekiyor. 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” sanayicilere yol gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın 6.maddesi olan; “herkes için erişilebilir su, atık su hizmetleri ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma hedefi”, hükümetlere ve sanayicilere yol gösteriyor. Bu rehber, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirmeyi ve geri dönüşümü hedefleyen bir dizi çözüm önerisi sunuyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise atık suların yeniden kullanım oranını 2030 yılına kadar yüzde 5’ten, yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyor. 

Arıtılmış gri su, sanayinin su tüketimini yüzde 50 düşürüyor

Sanayi sektörü ise hem ulusal hem de uluslararası hedefler doğrultusunda önlemler alıyor. Bu önlemleri; atık suyu arıtma yani gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı, su tesisatı ve pompalardan kaynaklı su kaçaklarının önlenmesi ve sızıntıların asgari düzeye indirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Tüm bu tedbirler ile su tasarruf potansiyeli yüksek olan sanayi sektörünün su tüketimini düşürmek ve sürdürülebilir bir çevreye öncülük etmesini sağlamak mümkün. Özellikle “gri su” olarak adlandırdığımız, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki; lavabo, mutfak ve kimyasal içermeyen diğer kullanım sularının arıtılması yöntemi ile, sanayide tüketilen sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.

Pompalar, sızdırmazlık ve enerji verimliliği kriterlerini sağlamalı

Sanayide, yağmur suyu ve gri su uygulamaları için sistem seçimi yapılırken pompaların endüstrilerde tüketilen elektrik enerjisinden yüzde 30, su kayıp-kaçaklarından ise yüzde 20 pay aldığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Masdaf olarak, NM Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompa, SPLT Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Santrifüj Pompa ve OMK serisi Yüksek Basınçlı Kademeli Santrifüj Pompa ürün gruplarımız ile endüstriyel tesislerdeki yağmur suyu ve gri su geri kazanım sistemlerinde suyu, yüksek tasarruf ve sızdırmazlık değerleri ile deşarj ediyoruz.” dedi.