Header Reklam
Header Reklam

Masdaf, Pompaların Enerji Tüketimindeki Rolüne İlişkin Önemli Açıklamalarda Bulundu

13 Ocak 2024
Masdaf, Pompaların Enerji Tüketimindeki Rolüne İlişkin Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dünya genelinde hızla tükenmekte olan enerji kaynakları, enerji verimliliği konusunu birçok ülkenin gündemine taşıdı. Dünya enerji tüketimi sıralamasında ilk 20’de yer alan ve enerji tasarrufu potansiyeli yüzde 25 olan Türkiye’de tasarruf tedbirlerini artırdı. 
Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketim potansiyeli yüksek olan sektörlerin enerji verimliliği çalışmaları yakından takip ediliyor. Pompa sektörü de enerji verimliliği çalışmaları yakından takip edilen sektörler arasında yer alıyor. Çünkü pompalar, dünyada tüketilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor.

Dünya genelinde birçok ülke enerji kullanımını azaltmak ve daha verimli hale getirmek için önlemler alıyor. Enerji tasarrufu potansiyeli yüzde 25 ve üzerinde olan Türkiye’de tasarruf tedbirlerini artıran ülkeler arasında yer alıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketim potansiyeli yüksek olan sektörlerin enerji verimliliği çalışmaları yakından takip ediliyor. 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’na ilişkin açıklamalarda bulunan Masdaf Pazarlama Müdürü Nihan Göksal, pompaların enerji tüketimindeki rolüne dikkat çekti: 

Türkiye’nin elektrik tüketimi 2023 yılında yüzde 0,03 arttı

“Türkiye'de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayide, yüzde 40’ı ise binalarda tüketiliyor. Üstelik alınan tasarruf tedbirlerine rağmen ülkemizin enerji tüketimi her geçen gün artıyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye’nin elektrik tüketimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,03 artarken, üretimi yüzde 0,36 azaldı. Bu oranlar enerji kaynakları için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor

Enerji arzında yaşanan sorunlar ve hızla yükselen enerji maliyetleri,  enerji tüketim potansiyeli yüksek olan sektörlerdeki enerji verimliliği çalışmalarını hızlandırdı. Pompa sektörü de enerji verimliliği çalışmalarını hızlandıran sektörler arasında yer alıyor. Çünkü binalarda, endüstride, altyapı uygulamalarında, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan pompa sistemleri, dünyada tüketilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor. Ancak doğru pompa tercihi ve periyodik bakımla bu enerjinin yüzde 50'sinden tasarruf edilebiliyor. Bu nedenle pompalarda verimlilik adına yapılan iyileştirmeler; bireyler, kurumlar, ticari işletmeler ve endüstriyel tesisler tarafından yakından takip ediliyor.”

Sürdürülebilir bir gelecek için pompa ve pompa sisteminin temel bileşenleri hakkında da bilgi veren Nihan Göksal, şunları söyledi: “Pompanın tasarımı yani Ar-Ge’si sistemin sürdürülebilirliğini etkiliyor. Doğru dizayn edilen ve uygulanan pompalar enerji tüketimini önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca pompalarda yüzde 30’lara varan oranlarda enerji verimliliği sağlamak için yüksek verimli elektrik motorları kullanılması gerekiyor. 

Frekans kontrol cihazları, verimliliği yüzde 50 artırıyor

Sistemi verimli bir şekilde yönetmek için de frekans kontrol cihazları kullanmak, Mod-Bus veya Bacnet haberleşme protokolü üzerinden pompa sistemlerine anlık erişim sağlayıp sistemi kontrol etmek gerekiyor. Böylece fazladan boyutlandırılmış bir sistemde hızın yüzde 20’si düşürülerek enerjiden yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.

Periyodik bakım enerji tüketimini düşürüyor

Periyodik bakım da pompaların verimini artırıp enerji tüketimini düşürüyor. Periyodik bakım hizmeti almak, çalışan ekipman ve cihazların verimini ölçüp oluşabilecek arızaları önceden tespit etmek oldukça önemli. Böylece hem su kaçaklarını önlemek hem de sistem verimliliğini artırıp enerji tüketim maliyetlerini düşürmek mümkün hale geliyor” dedi.