Header Reklam
Header Reklam

Light + Building 2024 Fuarı Erken Rezervasyonlarında İndirim Fırsatları Sunuyor

21 Şubat 2023 Dergi: Şubat-2023
Light + Building 2024 Fuarı Erken Rezervasyonlarında İndirim Fırsatları Sunuyor

İnşaat sektörünün 2050 yılına kadar hedefi, AB iklim koruma paketi tarafından belirlenmiştir: Bu hedef, iklim nötrlüğüdür. Yoldaki kilometre taşları arasında yenilenebilir enerjilerin ve elektromobilitenin yaygınlaşması, verimli enerji kullanımının artması yer alıyor. Bunun temeli, evlerin ve binaların elektrifikasyonu ve dijitalleştirilmesidir. Gerekli teknik çözümler, 3 - 8 Mart 2024 tarihleri arasında Frankfurt am Main'de düzenlenen Light + Building Aydınlatma ve bina hizmetleri teknolojisi için dünyanın önde gelen ticaret fuarında sergilenecek. 

Sektörün bir yansıması olarak, aydınlatma ve bina hizmetleri teknolojisine yönelik önde gelen uluslararası ticaret fuarı, sektörü harekete geçiren konulara odaklanıyor. 

3-8 Mart 2024 tarihleri arasında Light + Building'in ana teması olan ve elektrifikasyona davet niteliği taşıyan “Be electrified”, geleceğe yönelik ev ve bina teknolojisinden akıllı aydınlatma teknolojisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu nedenle, yaklaşmakta olan endüstri buluşma noktasının odak noktası, sektörün elektrifikasyonu, ilgili uzmanlığın aktarılması ve sürdürülebilir yeniliklere yönelik motivasyondur.

Elektrifikasyon, yapı sektöründe hedeflere ulaşmanın temelini oluşturmaktadır. Bu, gelecekte yaşamak, çalışmak ve hareketlilik için gerekli olacak diğer konuların temelidir. Binalardaki sistemlerin dijitalleşmesi ve teknolojik bağlanabilirliği, verimli enerji kullanımı, güvenlik ve konfor sağlar. Sürdürülebilirlik; malzemelerde, üretimde ve sağlıklı bir yaşam tarzında önemli bir rol oynamaktadır. Bu, kentsel planlama, mimari tasarım ve aydınlatma endüstrisinde yeni yaklaşımlara yol açmaktadır.

Light + Building 2024 için başlangıç sinyali verildi: Katılımcılar şimdiden kayıt yaptırabilir. 27 Nisan 2023 tarihine kadar katılım beyan eden firmalar erken rezervasyon fiyatından yararlanır. Bundan sonra normal stand kiralama fiyatları uygulanır. Katılımla ilgili tüm bilgiler için:

www.light-building.com/exhibitorinformation 

Light + Building Direktörü Johannes Möller, "Yapı sektörünün elektrifikasyonu gibi büyük hedeflere en iyi şekilde birlikte ulaşılabilir. Light + Building 2024'ün tüm katılımcılar için optimum koşulları sunmasını sağlamak, bireysel istekleri mümkün kılmak, kişisel görüşmeler ayarlamak üzere en uygun başlangıç konumunu yaratmak için şimdiden planlamanın ortasındayız. Tabii ki, sektör için bir sonraki uluslararası buluşma Frankfurt’ta fiziksel ortamında olacak" diyor.

Light + Building, aydınlatma, elektrik mühendisliği, ev ve bina otomasyonu ve bağlantılı güvenlik teknolojisi sektörlerinden üreticilerin uluslararası buluşma yeridir. En önemli ziyaretçi gruplarını mimarlar, içmimarlar, tasarımcılar, plancılar ve mühendisler ile zanaatkârlar, ticaret ve sanayi oluşturmaktadır.