Header Reklam

Latin Amerika İzlenimleri

26 Haziran 2022 Dergi: Temmuz-2022
Latin Amerika İzlenimleri

Mehmet Yaşar Bahçıvan
BVN İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü


İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) birçok ülkeye olduğu gibi 4 Haziran’da Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin’i kapsayan bir ticari program düzenledi. Türk Ticari Heyetinde BVN adına İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak ben ve Genel Müdür Yardımcım Bilal Bahçıvan yer aldık. İSİB’in kusursuz organizatörlüğündeki ticari heyetle; Latin Amerika'nın en büyük iki ülkesi olan Brezilya ve Arjantin’de önemli görüşmeler gerçekleştirdik. HVAC sektöründe faaliyetler yürüten bazı ithalatçı ve üretici firmalarla B2B görüşmeleri yaparken, bazılarını da yerlerinde ziyaret etme fırsatı bulduk. Ziyaretimizde Güney Amerika’nın iki büyük ülkesinin Türk HVAC sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu gözlemledik. An itibariyle ticari seyahatlerimizi tamamladık. Bu satırları sıcağı sıcağına dönüş yolunda yazıyorum. Elde ettiğimiz bilgileri verileri yönetim kurulumuzla yapacağımız ilk toplantıda ele alarak değerlendirecek ve bir aksiyona dönüştüreceğiz fakat bu iki ülkede edindiğimiz izlenimlerimizi sektör mensuplarıyla da paylaşmak istiyorum.

Brezilya HVAC Sektörü İzlenimleri

Brezilya enerji verimli sistemler ve ürünler, güneş enerjili sistemler, soğutma sistemleri, endüstriyel soğuk odalar ve dondurucular, klima sistemleri ve havalandırma ürünlerine yönelik önemli ihracat potansiyeli barındırıyor. Türkiye'nin en büyük fan üreticisi olan firmamız, zaten uzun zamandır Brezilya'yı radarına almıştı. Daha önce de çeşitli vesilelerle gerek ben gerekse diğer yönetici arkadaşlarımız ülkeyi ziyaret edip sektörü gözlemleme fırsatı bulmuştuk. Bu ziyaretimizde de bunu pekiştirerek, ülkenin bu potansiyelini değerlendirmeye yönelik önemli adımlar attığımıza inanıyorum.

Brezilya, yaklaşık 215 milyon nüfusu ile tüm dünyadan iklimlendirme ürünleri ithalatı 7 Milyar $ civarındadır. Ülkemizin bu ihracattaki payının ancak %0,17 olduğu görülmektedir. Ülkenin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında maalesef alt sıralarda bulunuyoruz.  A.B.D ve Çin sektör ithalatında aslan payını alıyor. Toplam sektör ithalatının hemen hemen yarısını bu iki ülke tarafından gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği ülkeleri de Brezilya sektör pazarında önemli bir yere sahipler. Türk İklimlendirme sektörünün kaliteli ürünleriyle dünyanın her yerinde kabul gördüğü gerçeği ile bu sıralamada daha yukarılara çıkma imkânına sahip olduğunu düşünüyorum.

Ülkede böylesine büyük bir potansiyel olmasına rağmen ülkemizin ihracatının bu seviyede kalmasının bir takım sebeplerinin olduğunu gözlemledik. Özellikle elektriksel standartların zamanla farklı kesimlerden etkilenmesi ve bunun güncellenip yeni sistemle değiştirilerek değil de kümülatif olarak gelmesi, ayrıca uzaklık ve pazarda güçlü üreticilerin olması pazara girişi zorlaştıran etmenler arasında. Tabi bu belirsizlikler de tüm belirsizlikler gibi yönetilmesi gerektiğinden, en iyi faydayı sağlayacak çözümü bulabilmek ve bu ülkedeki ihracat rakamlarımızı artırabilmek için biraz daha ülkenin avantajlarına yoğunlaşıp analizini yapmamız, yeni ve etkili pazarlama stratejilerini hayata geçirmemiz gerekiyor. 

Arjantin HVAC Sektörü İzlenimleri

Arjantin tarafında ise yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkede iklimlendirme sektör ürünlerinden 2,4 Milyar $ gibi bir ithalat yaptığı ve ülkemizin bu ihracattaki payının %0,71 olduğu görülmektedir. Oransal olarak Brezilya’ya göre biraz daha iyi durumda olduğumuz görünüyorsa da gerek BVN olarak bizim gerekse Türk iklimlendirme sektörünün potansiyeli açısından daha çok çalışmamız gerektiğini söylemek daha doğru olacaktır. İSİB verilerine göre Havalandırma Sistem ve Elemanları İthalatında ancak 15. sıradayız.

Arjantin tarafı devlet politikaları bakımından enteresan bir ülke olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 46 milyon nüfusu olan ülkede ihracata dahi vergi koyan bir zihniyet var. İthalat tarafında da yine katı vergiler olmasına rağmen üreticilerin nicelikleri ve nitelikleri düşük olduğundan ithalat rakamları nüfusuna göre çok yüksek. Globalleşme, dışa açılma konusunda katı bir yönetim mevcut. Her şeyi kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarından dışa kapalılar.

Gezilerden BVN’nin Payına Düşen Hisse

Global firma olmak; varlığını birçok lokasyonda hissettirebilmekle, bu da büyük bir özveri ve çabayla dünyayı ilmek ilmek işleyebilmekle mümkündür. Küreselleşme ile birlikte lokasyonların birbirine zamansal açıdan yakınlaşması; maddenin, bilginin ve teknolojinin hızlı transferi, günümüzde ayakta kalabilmek için inovatif ürünler üretebilmeyi, çevik düşünebilmeyi ve düşündüğünü uygulayabilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bu minvalde şimdi artık ülkemize geri dönerek ekip olarak daha etkin çalışmalı, Ar-Ge merkezlerimizde enerji verimliliği yüksek, çevreye zarar vermeyen hatta katkı sağlayan kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler geliştirip pazarlarda aranan bir marka haline gelmeliyiz. Bizim BVN’de yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu.Slider Altına