Header Reklam
Header Reklam

Klimalarda Enerji Tasarrufunda En Yüksek Seviyeye Ulaşıldı

05 Ağustos 2015 Dergi: Ağustos-2015

Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Enerji sınıfları da ‘Sezonsal Verimlilik’ olarak adlandırılan yeni kriterlere göre A+, A++ ve A+++ olmak üzere üç yeni sınıfı daha içerecek şekilde genişletildi. Konu ile ilgili İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı şu açıklamalarda bulundu: “Yeni enerji etiketinde Enerji Verimliliği sınıfı ile birlikte iç ve dış ünite için ses gücü seviyesi gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda pazarda A sınıfında yer alan bir klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiğinde daha alt bir enerji sınıfına düşebiliyor. Böylece önceki enerji verimlilik kriterlerine göre en üst enerji sınıfında yer alan bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ kategorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve dolayısıyla kullanıcının masrafları açısından büyük farklar oluşuyor. A+++ klimalar ile daha tasarruflu bir konfor elde etmek artık mümkün. Daha önce cihazların enerji sınıfları tek bir sıcaklık değeri için belirlenirken, şimdi tüm sezonu kapsayacak şekilde birçok farklı sıcaklık değerinin de dâhil edildiği bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir. Bu farklı sıcaklıklar, klimaların gerçek şartlarda çalıştığı, farklı mevsim koşullarını temsil etmektedir. Artık klimalar yeni ‘sezonsal verimlilik kriterleri’ne göre farklı dış hava sıcaklıklarında da verimli çalışacak şekilde teknolojik özelliklerle donatılarak geliştiriliyor. Şimdiye kadar tek bir çalışma noktasındaki dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilen klimaların verimlilikleri EER ve COP değerleri ile kıyaslanmaktaydı. EER, soğutma modundaki verimliliği, COP ise ısıtma modundaki verimliliği tanımlamaktadır. Bu değerler, üretilen ısıtma veya soğutma kapasitesi ile tüketilen güç arasındaki orandır. EER ve COP değerleri ürünün gerçek enerji verimliliğini tanımlamakta yeterli olmuyordu. Yeni yönetmelik ile ürün verimliliğinin gerçeğe daha yakın ölçülmesi mümkündür. SEER ve SCOP adlandırılmasındaki ‘S’, ‘Sezonsal’ anlamına gelen bir simgedir ve cihazların birden fazla gerçekçi ölçüm noktasında test edildiğinin göstergesidir. Soğutma modu için ölçüm noktaları; 20°C, 25°C, 30°C ve 35°C dış ortam sıcaklığındadır. Isıtma modunda ise ortalama iklim bölgesi için ölçümler; 12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dış ortam sıcaklıklarında yapılmaktadır. Buna ilaveten ısıtma modu için daha sıcak ve daha soğuk iklim kuşakları belirlenmiş ve hesaplarda her bölge için farklı çalışma süreleri göz önünde bulundurulmuştur.”